• Aussieklubben

Foto: Kaj Fröling

Foto: Lotta Berlin

Foto: Nils Sjöö

Foto: Maritha Andersson

Hög tid att betala medlemsavgift för 2019
Medlemsavgigten för 2019 skall vara betald senast 31/12-18 för att man ska:
Ha rösträtt på klubbmöte.
Få tillgodoräkna sig poäng till Årets Aussie
Få klubbtidningen
Medlemsavgift 250 sek
Familjemedlem 50 sek
Medlem ej bosatt i Sverige 300 sek
Betalas till vårt pg 431 90 69 - 3
Glöm inte ange namn när ni betalar

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev för att inte missa viktig information? ANMÄL DIG HÄR!
Vårt första nyhetsbrev är skickat den 26/9 till de som hittils anmält sig!

Viktigt angående poängräkningen till Årets Aussie tävling.

Hej alla,
Då det har skett lite förändringar så ber jag alla er som skickat in resultat för lydnad, agility, rally, nosework och viltspår att maila era resultat för 2018 igen till jessica.adamsson1@gmail.com senast den 31/12 om ni vill vara med i "Årets aussie 2018" inom de olika disciplinerna. 
Allt som inkommer efter 31/12 kommer inte att räknas med.
Den hund som kommer bli "Årets aussie 2018" inom respektive gren kommer kontaktas för en bild att ha på hemsidan om ni som ägare ger tillåtelse och fotografen har lämnat tillåtelse. 
Foto:Johnny Lindgren


ANSLAGSTAVLA

Viktigt angående poängräkningen till Årets Aussie tävling
Hej alla,
Då det har skett lite förändringar så ber jag alla er som skickat in resultat för lydnad, agility, rally, nosework och viltspår att maila era resultat för 2018 igen till jessica.adamsson1@gmail.com senast den 31/12 om ni vill vara med i "Årets aussie 2018" inom de olika disciplinerna. 
Allt som inkommer efter 31/12 kommer inte att räknas med.
Den hund som kommer bli "Årets aussie 2018" inom respektive gren kommer kontaktas för en bild att ha på hemsidan om ni som ägare ger tillåtelse och fotografen har lämnat tillåtelse. 


För er som tänkt åka till Stockholmshundmässa
Vi tänkte ha knytkalas på Stockholms Hundmässa, Lördag den 8/12. Litet julbord. Är det några som vill vara med? Det kommer bla Finska utställare, kanske kan vi bjuda på en liten trevlig överraskning. För mer information kontakta Saija Reiman-Wallden. Kennel.jaskarin@gmail.com Alla är välkomna!
Sista anmälan till utställningen, 6/11 kl.12.00
https://www.skk.se/sv/stockholmhundmassa/Sammanfattninga av Uppfödar- och medlemsmöte i Tånga Hed 181020

Aussieklubben har 2018-09-25 erhållit utgivningsbevis för hemsidan!
Innebörden är att det nu är fritt fram att publicera resultat från utställningar, tävlingar m.m. inkl. namn på ägare, uppfödare, domare, ringsekreterare m.fl.


Sammanställning hälsoundersökning 2018 samt data från Skk

Årsmöte kommer att hållas i Karlstad 2019-02-23.


Årets Aussie - poängställning klar t.o.m. 2018-09-28
Det saknas resultat från diverse utställningar - se vilka under fliken Årets Aussie 2018

VI PÅMINNER OM ATT DET ÄR BIR-HUNDARNAS ÄGARE SOM HAR ANSVARET FÖR ATT RAPPORTERA IN RESULTAT– GÖR DET SNARAST VIA DETTA FORMULÄR!.Om det av någon anledning inte fungerat så går det också bra att rapportera saknade eller felaktiga utställningsresultat via e-post direkt till till vår poängräknare!

Datasäkerhetsinformation
Allt fler sofostikerade metoder används av hackare för att komma över användares käsnliga information. Som säkert många vet kan omkring 50 miljoner Facebook-konton ha hackats vilket innebär att många slutat använda detta sociala medium. Vi väljer därför att lägga vår information huvudsakligen på våran hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev. Vi  undviker också att skriva ut enskildas e-postadresser i klartext på våra sidor i syfte att försvåra spridning av skräpmejl. Vi fortsätter att arbeta för ökad säkerhet tillsammans med leverantören av programvaran för hemsidan.


UPPDATERINGAR

2018-12-01
Årets Aussielista utställning till och med 2018-11-10 finns här

2018-11-01
Knytkalas Stockholmshundmässa

Uppfödar- och medlemsmöte i Tånga Hed 181020

Årets Aussielista utställning
till och med 2018-10-20 finns här

2018-10-17
Kennel jaskarin har valpar

2018-10-14
Sammanställning av hälsoankäten 2018
samt data från Skk.

2018-10-04
Årsmöte 2019
Manusstopp Aussieposten
Kompletterande info om Uppfödar-/medlemsträffen
Datasäkerhetsinformation

2018-09-28
Aussieklubben har erhållit utgivningsbevis för hemsidan!
Poängställning Årets Aussie inlagd

2018-09-26
Poängställningen för Årets Aussie t.o.m. 2018-09-28 är klar men det saknas utställningsresultat!


 

loading...

Bli medlem du också!

Läs mer