• Aussieklubben

Foto: Anette Andersson

Foto: Julia Entin

Foto: Nils Sjöö

Mirra
Foto: Allan Olofsson 


AUSSIETRÄFF I ÖDESHÖG DEN 25 MAJ
 

Anmälan senast 11 maj, men platserna är begränsade, så anmäl dig och din hund redan nu!

 

Fordonssök med Allie
Foto: Elisabet Odén

ANSLAGSTAVLA

Nästa styrelsemöte: 2019-04-23
Skicka ett mail till sekreteraren om du har något du vill att vi ska ta uppSammanställning hälsoundersökning 2018 samt data från Skk

Datasäkerhetsinformation
Allt fler sofostikerade metoder används av hackare för att komma över användares käsnliga information. Som säkert många vet kan omkring 50 miljoner Facebook-konton ha hackats vilket innebär att många slutat använda detta sociala medium. Vi väljer därför att lägga vår information huvudsakligen på våran hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev. Vi  undviker också att skriva ut enskildas e-postadresser i klartext på våra sidor i syfte att försvåra spridning av skräpmejl. Vi fortsätter att arbeta för ökad säkerhet tillsammans med leverantören av programvaran för hemsidan.

UPPDATERINGAR

2019-04-17
Ordförandes rader under aktuelllt
Startsidan

2019-04-11
Årets Aussie 2019 utställning
Ny bild ovan, Mirra

 

Hillton markerar eukalyptusdoft
Foto: Agneta Damberg

Kenobi letar eukalyptus
Foto: Agneta Damberg

Allie jobbar
Foto: Elisabet Odén

loading...

Bli medlem du också!

Läs mer

Funktionärer behövs för klubbens överlevnad
Vi söker medlemmar villiga att ingå i utställningskommittén för att i första hand ansvara för 2019 års rasspecial i Alfta.
Utställningen är sanktionerad och domare kontrakterad. En hel del tjänster kan köpas av SvTeK:s länsklubb i Hälsningland varför arbetet inte behöver bli särskilt betungande. Kontakta Birgitta Sundell om du har möjlighet att ställa upp!

LÄNKAR

SKK

www.skk.se


Svenska Terrierklubben
www.terrierklubben.se


Finska Aussieklubben
www.australianterrierikerho.fi

Dansk Terrierklubb
www.dansk-terrier-klub.dk

Finsk Terrierklubb
www.terrierijarjesto.fi

Norsk Terrierklubb
www.norskterrierklub.no