• Aussieklubben

För oss med intresse för Australisk Terrier

Buddy i svampskogen.
Foto: Maria Hult

Unik och Bibbi 
Foto:Jessica Adamsson

Yessie
Foto: Anette Andersson

Molly
Foto: Mona Olsson Öberg

Anslagstavlan

GLÖM INTE ATT ANMÄLA DIG TILL MEDLEMSMÖTET
När? Mötet kommer att hållas lördagen den 27/2 kl. 14.00.

Hur? Mötet kommer att genomföras digitalt, via Teams, för att kunna delta behöver ni kunna koppla upp er via dator/mobiltelefon.

Anmälan? Anmälan skickas via mail till Martina Granquist Nkodia,
wisbohammar@gmail.com I mailet uppger du namn, telefon samt mailadress. Det går också bra att att anmäla sig på telefon: 070- 426 63 90. Sista anmälningsdag är 2021-02-23. Frågor kring mötet besvaras av Martina Granquist Nkodia.

Mer information om Medlemsmötet finns under rubrik Aktuellt - Ordinarie Medlemsmöte 2021.


_________________________________________________

PRESSTOPP AUSSIEPOSTEN!

Alla vänner av Australisk Terrier, den 15 februari är det presstop för Aussieposten. Nu ska ni få en utmaning. Berätta om vintern som gått i bilder! Vad har era hundar fått göra under pandemin? Hur har det gått med snö, eller inte snö? Och allt annat ni kan komma på förstås! Och så vill jag gärna att ni berättar lite om era planer för våren, för den kommer, kanske till och med före Aussieposten nr 1 -21!
Ställ upp och hjälp mig, så får vi en rolig och läsvärd tidning!

Maila till mig på: barkys.maritha@hotmail.com

Vänliga hälsningar
Maritha Andersson


_________________________________________________

NYA BESLUT FRÅN SKK

Nedanstående gäller från och med den 8 februari 2021:

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Mer information finns på SKKs hemsida: skk.se

_____________________________________________________________SÖKES: STYRELSEMEDLEMMAR!
Valberedeningen har inte lyckats få personer till alla poster i styrlesen. I nuläget saknas det personer till valberedningen, ev saknas också ledamöter. Är du intresserad och känner att du vill göra en insats för Aussieklubben? Kontakta i så fall omgående ordförande Birgitta Sundell för mer information. Hon nås på tfn: 070-768 02 86 eller på e-post:
bibbi.sundell@outlook.com


_______________________________________________

DAGS FÖR MEDLEMSMÖTE!

Nu är det dags för vårt ordinarie medlmesmöte! P.g.a. Coronaläget och 
restriktioner kan vi inte ha ett fysiskt möte i år. Vi kommer istället att ha ett så kallat förenklat möte via Microsoft Teams Work. Det är med både bild och ljud. För att kunna delta behvöer ni en dator eller mobiltelefon. Endast dagordningens punkter och inkomna motioner behandlas. Mötet kommer att hållas lördagen den 27/2 kl. 14.00.

Hur anmäler du dig? 
Anmälan skickas via mail till Martina Granquist Nkodia,
wisbohammar@gmail.com I mailet uppger du namn, telefon samt mailadress. Det går också bra att att anmäla sig på telefon: 070- 426 63 90. Sista anmälningsdag är 2021-02-23. Frågor kring mötet besvaras av Martina Granquist Nkodia.

Hur går mötet till? Genom att ni anmäler er kommer vi att i förväg att upprätta en röstlängd. Den läses upp på mötet och närvarokoll genomförs. Det kommer att skickas ut en länk som ni går in på och då ansluter ni till mötet. Anslut er ca 15 minuter innan mötet börjar.
Alla ordinarie medlemsmöteshandlingar och motioner kommer att skickas ut i god tid innan mötet till de som anmält sig. Senaste datumet för att skicka in motioner är 2021-02-08. Motionerna skickas till sekreterare Maritha Andersson: barkys.maritha@hotmail.com

I dags dato vet vi ännu inte vem vår mötesordförande blir.

Vi önskar er varmt välkomna!
Styrelsen gm Birgitta Sundell, ordförande

_____________________________________________________________

Senaste nytt från SKK:

VINTERNS KLUBBVERKSAMHET - NYA BESLUT
Vi har uppdaterat våra beslut om SKK-organisationens klubbverksamhet i vinter. Här kan du läsa vad som gäller till den 31 januari 2021. Samtidigt passar vi på att be om din förståelse för att kansliets handläggningstider kan påverkas av covid19.

Den 24 november skärpte regeringen förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med en begränsning om max åtta. Den 14 december skärper Folkhälsomyndigheten dessutom det personliga ansvaret i föreskriften om allas ansvar att förhindra smittspridning.

Så påverkas SKK-organisationen
Med anledning av detta har Svenska Kennelklubben justerat våra åtgärder för SKK-organisationen. Det här gäller till och med 31 januari 2020:
All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
Verksamhet inomhus som samlar färre än åtta personer ska inte genomföras.
Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
Perioden då detta gäller kan komma att förlängas.


______________________________________________________________________

Info från SKK:
MAX ÅTTA PERSONER FRÅN 24 NOVEMBER
All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 30 december. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.
Statsministern har aviserat en skärpning av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, att gälla från tisdagen den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.

Smittspridningen har ökat kraftigt
Förslaget motiveras med att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten och nu är läget i Sverige mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska därför begränsas ytterligare.

Hur påverkar det SKK-organisationen?
Det här innebär att all verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in från den 24 november till den 31 december 2020. I antalet åtta personer ska även funktionärer räknas in.


______________________________________________________________________


INFO OM ÅRETS AUSSIE
De flesta klubbar har i år lagt ner sina Årets-utmärkelser. Det kan vi i Aussieklubben inte göra, då det är ett årsmöte som bestämt att det ska vara kvar. (Se motion på årsmötet 2020 på hemsidan)
På grund av så många inställda aktiviteter blir listan inte lika lång som tidigare år, men vi hoppas ändå att ni som har tävlat officiellt skickar in resultaten.
Vi korar Årets Aussie i:
1. Utställning 
2. Bästa veteran,
3. Bästa avelshane/tik
4. Uppfödare
5. Agility
6. Nosework
7. Lydnad
8. Rallylydnad 
9. Viltspår

Alla resultat som gäller utställning, 1-4 skickas till : 
Birgitta Sundell
bibbi.sundell@outlook.com

Resultat för aktiviteterna, 5-9 skickas till:
Martina Granquist Nkodia
wisbohammar@gmail.com

Alla årets resultat ska vara klubben tillhanda senast den 31 december
OBS. Medlemskap i Aussieklubben gäller precis som tidigare.

______________________________________________________________________


Hälsoundersökning Australisk Terrier
Sammanställning hälsoundersökning 2018 samt data från Skk

______________________________________________________________________

Datasäkerhetsinformation
Allt fler sofostikerade metoder används av hackare för att komma över användares käsnliga information. Som säkert många vet kan omkring 50 miljoner Facebook-konton ha hackats vilket innebär att många slutat använda detta sociala medium. Vi väljer därför att lägga vår information huvudsakligen på våran hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev. Vi  undviker också att skriva ut enskildas e-postadresser i klartext på våra sidor i syfte att försvåra spridning av skräpmejl. Vi fortsätter att arbeta för ökad säkerhet tillsammans med leverantören av programvaran för hemsidan.

Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

UPPDATERINGAR

2021-02-23
Under rubirk Tävlingar hittar ni Årets Aussie 2020.


2021-02-15
Under rubriken Aktuellt finns alla information om Medlems-
mötet 2021.


2021-02-10
Presstopp Aussieposten!
Se anslagstavlan.


2021-02-03
SKK: Ny beslut om klubbverksamhet. Se anslagstavlan.


2021-01-26
Sökes! Engagerade och glada människor till styrelsen. Se anslagstavlan.


2021-01-19
Dags för medlemsmöte. Se info anslagstavlan.


2020-12-27
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2021! Information finns under rubrik Aussieklubben / Bli medlem.


2020-12-15
Ordförandes rader - hittar ni under rubriken "Aktuellt


2020-12-15
Ny info från SKK. Se anslagstavlan.


2020-11-17
Info från SKK. Se anslagstavlan.


2020-11-15
Text och bilder från "Liten Aussieträff med vänner" finns nu under Lokala Aktiviteter - Sverige Runt.


2020-11-12
Den 7/11 var det Aussie-promenad i Älta Naturreservat. Text och bilder finns under rubriken Lokala Aktiviteter - Sverige Runt.


2020-11-10
Tiden går fort och snart är det ett nytt (aussie)år. Information om medlemsskap och inbetalning hittar ni under rubrik Aussieklubben. Klicka sen på "Bli medlem". 


2020-09-01
Info om Årets Aussie - se anslagstavlan.

 

Aussieklubben önskar alla sina medlemmar en fin start på 2021.
På bilden är Nisse (Sureprime's Rolex)
Foto: Helena Åkersved

loading...

Bli medlem du också!

Läs mer

Funktionärer sökes till klubben
Vi behöver medlemmar som hjälper till  i olika kommittéer, bl.a. utställning och aktiviteter.
Man behöver inte binda sig för en längre tid, styrelsen blir tacksam även om det bara är för en aktivitet.
Kontakta ordförande om du vill hjälpa till med något.

LÄNKAR

SKK

www.skk.se


Svenska Terrierklubben
www.terrierklubben.se


Finska Aussieklubben
www.australianterrierikerho.fi

Dansk Terrierklubb
www.dansk-terrier-klub.dk

Finsk Terrierklubb
www.terrierijarjesto.fi

Norsk Terrierklubb
www.norskterrierklub.no