• Aussieklubben

Foto: Kaj Fröling

Foto: Lotta Berlin

Foto: Nils Sjöö

Foto: Maritha Andersson

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev för att inte missa viktig information? ANMÄL DIG HÄR!
Vårt första nyhetsbrev är skickat den 26/9 till de som hittils anmält sig!


ANSLAGSTAVLA

Aussieklubben har 2018-09-25 erhållit utgivningsbevis för hemsidan!
Innebörden är att det nu är fritt fram att publicera resultat från utställningar, tävlingar m.m. inkl. namn på ägare, uppfödare, domare, ringsekreterare m.fl.

Välkomna till uppfödar- och medlemsträff på Tånga Hed 20 Oktober!
Agendan är nu fastställd, bl.a. med föredrag av Jessica Adamsson om Agility, Nosework m.m. Anna-Karin Bergh, ordförande i Borderterriersällskapet och ledamot i SvTeK:s avelskommitté medverkar också.
Sammnställning hälsoundersökning 2018 samt data från Skk

Årsmöte kommer att hållas i Karlstad 2019-02-23.

Manusstopp för Aussieposten är 15 november. Bidrag i form av text och bild tas tacksamt emot via e-post av Maritha Andersson. Läs mer om anvisningar för bidragens utformning, annonsering m.m.

Årets Aussie - poängställning klar t.o.m. 2018-09-28
Det saknas resultat från diverse utställningar - se vilka under fliken Årets Aussie 2018

VI PÅMINNER OM ATT DET ÄR BIR-HUNDARNAS ÄGARE SOM HAR ANSVARET FÖR ATT RAPPORTERA IN RESULTAT– GÖR DET SNARAST VIA DETTA FORMULÄR!.Om det av någon anledning inte fungerat så går det också bra att rapportera saknade eller felaktiga utställningsresultat via e-post direkt till till vår poängräknare!

Datasäkerhetsinformation
Allt fler sofostikerade metoder används av hackare för att komma över användares käsnliga information. Som säkert många vet kan omkring 50 miljoner Facebook-konton ha hackats vilket innebär att många slutat använda detta sociala medium. Vi väljer därför att lägga vår information huvudsakligen på våran hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev. Vi  undviker också att skriva ut enskildas e-postadresser i klartext på våra sidor i syfte att försvåra spridning av skräpmejl. Vi fortsätter att arbeta för ökad säkerhet tillsammans med leverantören av programvaran för hemsidan.


UPPDATERINGAR

2018-10-17
Kennel jaskarin har valpar

Årets Aussielista utställning
till och med 9/10 finns här

2018-10-14
Sammanställning av hälsoankäten 2018
samt data från Skk.

2018-10-04
Årsmöte 2019
Manusstopp Aussieposten
Kompletterande info om Uppfödar-/medlemsträffen
Datasäkerhetsinformation

2018-09-28
Aussieklubben har erhållit utgivningsbevis för hemsidan!
Poängställning Årets Aussie inlagd

2018-09-26
Poängställningen för Årets Aussie t.o.m. 2018-09-28 är klar men det saknas utställningsresultat!

2018-09-18
Uppfödar- och medlemsträff
Prenumeration på nyhetsbrev

2018-09-17
Valphänvisning -
Kennel Nellyson's


2018-09-08
Förlängd anmälningstid till uppfödarträffen, anmälningsformulär

2018-09-05
Uppfödarträff 20 oktober
Utebliven publicering av resultat från utställningar och tävlingar
Om rasen

loading...

Bli medlem du också!

Läs mer