• Aussieklubben

För oss med intresse för australisk terrier

Foto: Anette Andersson

Foto: Julia Entin

Foto: Nils Sjöö

Mirra
Foto: Allan Olofsson 

ANSLAGSTAVLA

Promenad med australisk terrier i Göteborg 16/6

Aussiespecialen 2019

Inbjudan till Specialen för australisk terrier finns under fliken aktuellt

Match Show

Den 28 maj går Match Show av stapeln. Förra året vann australisk terrier, och får därför bjuda på tårta i år.
Vill du vara med? Läs mer....


Nästa styrelsemöte: 2019-06-24
Skicka ett mail till sekreteraren om du har något du vill att vi ska ta upp
Styrelsen har efter kontakt med SvTek beslutat att protokoll inte läggs ut på hemsidan. Detta är främst för att vi inte har möjlighet att göra en dold sida med inloggning endast för medlemmar.


Sammanställning hälsoundersökning 2018 samt data från Skk

Datasäkerhetsinformation
Allt fler sofostikerade metoder används av hackare för att komma över användares käsnliga information. Som säkert många vet kan omkring 50 miljoner Facebook-konton ha hackats vilket innebär att många slutat använda detta sociala medium. Vi väljer därför att lägga vår information huvudsakligen på våran hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev. Vi  undviker också att skriva ut enskildas e-postadresser i klartext på våra sidor i syfte att försvåra spridning av skräpmejl. Vi fortsätter att arbeta för ökad säkerhet tillsammans med leverantören av programvaran för hemsidan.

UPPDATERINGAR

2019-05-24
Ordförandes rader
Årets Aussie utställning
Nästa styrelsemöte 24/6

2019-05-12
Promenad i Göteborg under aktuellt

2019-05-03
Specialen
Match Show under aktuellt

Texas och Kenzo dricker vatten
Foto: Anette Andersson

Spader, snart 15 år
Foto: Jenni Fredriksson

loading...

Bli medlem du också!

Läs mer

Funktionärer sökes till klubben
Vi behöver medlemmar som hjälper till  i olika kommittéer, bl.a. utställning och aktiviteter.
Man behöver inte binda sig för en längre tid, styrelsen blir tacksam även om det bara är för en aktivitet.
Kontakta ordförande om du vill hjälpa till med något.

LÄNKAR

SKK

www.skk.se


Svenska Terrierklubben
www.terrierklubben.se


Finska Aussieklubben
www.australianterrierikerho.fi

Dansk Terrierklubb
www.dansk-terrier-klub.dk

Finsk Terrierklubb
www.terrierijarjesto.fi

Norsk Terrierklubb
www.norskterrierklub.no