• Aussieklubben

Foto: Kaj Fröling

Foto: Lotta Berlin

Foto: Nils Sjöö

Foto: Maritha Andersson

Funktionärer behövs för klubbens överlevnad!
Vi behöver omgående namnförslag på tre personer till valberedningen som skall väljas på medlemsmötet 23/2!
Styrelsen anser att det skulle vara bra om uppfödare är representerade i valberedningen. Uppfödarnas kontakter med valpköpare kan vara förutsättningar att identifiera bra kandidater till styrelsearbetet. Utan valberedning kan klubben inte fortsätta sin verksamhet. Namnförslag skickas till Mona Olsson Öberg.

Vi söker medlemmar villiga att ingå i utställningskommittén för att i första hand ansvara för 2019 års rasspecial i Alfta. Utställningen är sanktionerad och domare kontrakterad. En hel del tjänster kan köpas av SvTeK:s länsklubb i Hälsningland varför arbetet inte behöver bli särskilt betungande. Kontakta Ursula Skanefors-Winbjörk om du har möjlighet att ställa upp!

Inbjudan ordinarie medlemsmöte


Aussieklubben
Inbjuder till ordinarie medlemsmöte 2019

Lördagen den 23/2 kl 13.00


Plats: Tyrstugan, Tyrstugevägen 65465 Karlstad, för karta klicka här
Motion: skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast trettio dagar innan mötet

Klubben bjuder på fika, anmäl gärna deltagande för fika till 37lfgren@telia.com 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Resultatrapport
Balansrapport
Budget
Revisionberättelse

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev för att inte missa viktig information? ANMÄL DIG HÄR!
Vårt första nyhetsbrev är skickat den 26/9 till de som hittils anmält sig!

ANSLAGSTAVLA


Årets Aussie 2018 

Grattis till titeln Årets Uppfödare 2018
Saija Reiman-Walldén med Kennel Jaskarin

Grattis till titeln Årets Aussie 2018 Rallylydnad 
Jessica Adamsson med hunden Sureprime’s Qruella ”Bibbi”.

Grattis till titeln Årets Aussie 2018 Nosework
Elisabeth Odén med hunden Sureprime’s Pandora “Allie”. 

Grattis till titeln Årets Aussie 2018 Viltspår
Anette Stjernkvist med hunden Pariservikens Good Rockin Tonight "Axel"

Grattis till titeln Årets Aussie 2018 Lydnad
Anette Stjernkvist med hunden Pariservikens Good Rockin Tonight "Axel"
Jessica Adamsson med hunden Sureprime’s Qruella ”Bibbi”.

Grattis till titeln Årets Aussie 2018 Agillity
Yvonne Jonsson med hunden Jaskarin Gaia Satellite

Grattis till titeln Årets Aussie 2018 Utställning
Lisbet Norén med hunden Jaskarin Play With Fire "Mira"

Grattis till titeln Årets Aussie 2018 Veteran
Bibbi Sundell med hunden Ålhammarens Åhlivia

Grattis till titeln Årets Avelstik 2018
Josefine Barry med hunden Barry Hill`s Talia Al Ghult

De som har fått sin hund placerad på någon av Året Aussielistor får sin bild 
publicerad på hemsidan och i Aussieposten om ni skickar in denna till
barkys.maritha@hotmail.com för Aussieposten OBS högupplöst bild till tidningen
37lfgren@telia.com för hemsidanSammanfattninga av Uppfödar- och medlemsmöte i Tånga Hed 181020

Aussieklubben har 2018-09-25 erhållit utgivningsbevis för hemsidan!
Innebörden är att det nu är fritt fram att publicera resultat från utställningar, tävlingar m.m. inkl. namn på ägare, uppfödare, domare, ringsekreterare m.fl.


Sammanställning hälsoundersökning 2018 samt data från Skk

Årsmöte kommer att hållas i Karlstad 2019-02-23.VI PÅMINNER OM ATT DET ÄR BIR-HUNDARNAS ÄGARE SOM HAR ANSVARET FÖR ATT RAPPORTERA IN RESULTAT– GÖR DET SNARAST VIA DETTA FORMULÄR!.Om det av någon anledning inte fungerat så går det också bra att rapportera saknade eller felaktiga utställningsresultat via e-post direkt till till vår poängräknare!

Datasäkerhetsinformation
Allt fler sofostikerade metoder används av hackare för att komma över användares käsnliga information. Som säkert många vet kan omkring 50 miljoner Facebook-konton ha hackats vilket innebär att många slutat använda detta sociala medium. Vi väljer därför att lägga vår information huvudsakligen på våran hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev. Vi  undviker också att skriva ut enskildas e-postadresser i klartext på våra sidor i syfte att försvåra spridning av skräpmejl. Vi fortsätter att arbeta för ökad säkerhet tillsammans med leverantören av programvaran för hemsidan.


UPPDATERINGAR
2019-02-14
Handlingar för ordinarie 
medlemsmöte

2019-01-29
Medlemmar till Valberedning och Utställningkommitté efterlyses!

2019-01-18
Årets uppfödare, veteran samt
avelshund finns under fliken utställning

2019-01-15
Poänggivande hundar My Dog

2019-01-09
Slutställning Årets Aussie 2018 utställning finns här

2019-01-06 
Årets Aussie 2018 Tävling finns 
under fliken Tävlingar
 

loading...

Bli medlem du också!

Läs mer