Medlemstidningen Aussieposten

Här finns digitala nummer av Svenska Aussieposten. Beroende på hur snabb uppkoppling ni har så kan det ta lite tid att ladda ner tidningen.

Redaktör för Aussieposten är Saija Reiman-Walldén,
e-post: aussieklubben.aussieposten@gmail.com

(Klicka på PDF:n nedan för att ladda ner tidningen till din dator.)