Bli medlem

Som medlem i Aussieklubben får du

Tidningen Aussieposten 4 ggr/år.

Du kan delta i utställningen Aussiespecialen som genomförs varje år på olika orter i landet.

Möjlighet att delta i Årets Aussie i olika grenar.

 

Vill du bli medlem i Aussieklubben är det enklast att fylla i vidstående formulär.
Du kan betala din medlemsavgift genom att sätta in den på Aussieklubbens plusgiro 431 90 69 - 3.
Märk talongen "medlemskap".

Skall du betala från annat land är uppgifterna dessa:
IBAN: SE71 9500 0099 6042 4319 0693,

BIC-kod (Swift-adress) NDEASESS

Glöm inte att fylla i namn och adress så vi vet vem pengarna kommer från.
Vill du hellre ha en faktura klickar du i den rutan.

 

Vad kostar det?

Medlemsavgifter för 2024:

  • Helbetalande medlem 250 kronor
  • Familjemedlem 50 kronor, barn/ungdom betalar avgift det kalenderår de fyller 16 år
  • Valpköpare (kan betalas av uppfödare) 100 kr
  • Medlem ej bosatt i Sverige 300 kr


Adress- eller e-poständring

Om du flyttar eller byter e-postadress

Meddela Christina Karlsson, Tfn: 073-642 75 03,
E-post: aussieklubben.kassor@gmail.com

Ansök om medlemskap