Bli medlem

Som medlem i Aussieklubben får du

tidningen Aussieposten 4 ggr/år.

Du kan delta i utställningen Aussiespecialen som genomförs varje år på olika orter i landet.

Automatiskt deltagande i årets Aussie.

 

Vill du bli medlem i Aussieklubben är det enklast att fylla i vidstående formulär.
Du kan betala din medlemsavgift genom att sätta in den på Aussieklubbens plusgiro 431 90 69 - 3.
Märk talongen "medlemskap".
Skall du betala från annat land är uppgifterna dessa:
IBAN: SE71 9500 0099 6042 4319 0693,

BIC-kod (Swift-adress) NDEASESS

Glöm inte att fylla i namn och adress så vi vet vem pengarna kommer från.
Vill du hellre ha en faktura klickar du i den rutan.

 

Vad kostar det?

Medlemsavgifter för 2018

Helbetalande medlem 250 kronor
Familjemedlem 50 kronor
Valpköpare (kan betalas av uppfödare) 100 kr
Medlem ej bosatt i Sverige 300 kr

Adress- eller e-poständring

Om Du flyttar eller byter E-postadress

Meddela Tony Löfgren
mobil 073-050 50 51

kassor@aussieklubben.se

Ansök om medlemskap