Av Aussieklubben utsedda hedersmedlemmar

Titeln "Hedersmedlem" har varit vilande sedan 2017.

Maritha Andersson, fd redaktör för Svenska Aussieposten.

Aussieklubbens styrelse har beslutat att utse Maritha Andersson till hedersmedlem i Svenska Aussieklubben den 25 februari 2017 på Aussieklubbens ordinarie medlemsmöte.

Motivering: Klubbens stora tack och uppskattning för ett 10-årigt väl utfört redaktörsskap för Aussieposten.

Svenska Aussieklubbens styrelse genom
Markus Walldén, tf ordf


Bernt Bolin, innehavare av Kennel Cooktown.

Aussieklubbens styrelse har beslutat att Bernt kommer utses till hedersmedlem i Svenska Aussieklubben den 22 februari 2015 på Aussieklubbens ordinarie medlemsmöte.

Motivering: ”Bernt Bolin har axlat manteln efter sina föräldrar, som hade australisk terrier under hans uppväxt. Han började sin uppfödarkarriär genom att åka runt i Australien med resultatet två importerade hanhundar. Dessa har bidragit till att utöka australiska terrierns avelsbas.
Hans första kull föddes år 1991 där föräldrarna var Reni’s Ritzi och Landrow Pegasus. Bernt äras för sitt idoga arbete för rasen.

Bernt har också arbetat aktivt i klubbens styrelse.”

Vi gratulerar dig varmt till denna utmärkelse

Svenska Aussieklubbens styrelse/gm
Anki Rydholm


Agnethe Dietrich, innehavare av Kennel Fårönas.

Aussieklubbens styrelse har beslutat att Agnethe kommer utses till Hedersmedlem i Svenska Aussieklubben den 22 februari 2015 på Aussieklubbens ordinarie medlemsmöte.

Motivering: ” Agnethe Dietrich har varit med och arbetat i styrelsen många år. Hon har tryckt vår tidning Aussieposten som distribuerats till alla våra medlemmar. Agnethe importerade en hane från vårt grannland Danmark, som gett stort avtryck i vår svenska avel.

Hon har lagt stor vikt i sitt avelsarbete för att få rastypiska och till temperamentet bra aussies.”

Vi gratulerar dig varmt till denna utmärkelse

Svenska Aussieklubbens styrelse/gm
Anki Rydholm, ordförande


Ulla-Britt Norgren, innehavare av Kennel Vitterklippens.

Aussieklubbens styrelse har beslutat att Ulla-Britt kommer utses till Hedersmedlem i Svenska Aussieklubben den 22 februari 2015 på Aussieklubbens ordinarie medlemsmöte.

Motivering: ” Ulla-Britt Norgren är en av de som bedrivit uppfödning av Australisk terrier längst i Sverige.  Hon hade sin första Australiska terrierkull år 1985. Hon var också den första uppfödaren i Sverige som importerade en röd aussie. Hon har en lång gedigen erfarenhet av vår ras. Hennes avelsarbete är baserat på att få fram rastypiska aussies med bra temperament.

Ulla-Britt har även arbetat många år i klubbens styrelse.”


Vi gratulerar dig varmt till denna utmärkelse

Svenska Aussieklubbens styrelse/gm
Anki Rydholm, ordförande


Saija Reiman-Walldén, innehavare av Kennel Jaskarin.

Aussieklubbens styrelse har beslutat att Saija kommer utses till Hedersmedlem i Svenska Aussieklubben den 22 februari 2015 på Aussieklubbens ordinarie medlemsmöte.

Motivering: ”Saija Reiman-Walldén är med sin uppfödning av australisk terrier vår vinstrikaste kennel. Hon har rönt många stora framgångar i utställningsringarna, både nationellt och internationellt, och därmed varit en ambassadör för australisk terrier.

Kennel Jaskarin och Saija Reiman-Walldén blev ”Årets Uppfödare 2013” i Svenska Terrierklubben.
Kennel Jaskarin hade sin första svenskregistrerade kull år 2000.”


Vi gratulerar dig varmt till denna utmärkelse

Svenska Aussieklubbens styrelse/gm
Anki Rydholm, ordförande

Carin Sandahl, innehavare av kennel Twee-Dle-Dee.

Tyvärr har ett tekniskt fel medfört att tidigare bild samt text med motivering etc. fallit bort. 

Tidigare hedersmedlem:
Renata Nilsson, kennel ReNis