Aussieposten utkommer med 4 nr per år


REDAKTION:

Redaktör: Kjell Kasin, e-post: aussieklubben.aussieposten@gmail.com

Ansvarig utgivare: Saija Reiman-Walldén 

Tryckeri: Hässleholms Tryckshop AB, www.tryckshopen.se


BIDRAG TILL TIDNINGEN

Bidrag till tidningenär alltid välkomna. Det kan vara allt från utställningsreferat till en solskenshistoria om världens gulligaste hund. Eller kanske bara en bild, och lite text som berättar vem hunden är, fotografens namn, och kanske var och när bilden är tagen.
Text skickas helst som flytande brödtext i WORD format.
Bilder ska vara bilagda separat i JPG format. De ska inte vara beskurna, eller nedtagna i storlek för bästa resultat i tryck. Ange även fotografens namn. Skriv bildtext på varje bild.
Annonser skickas till tidningen, helst i JPG, men det går även med färdig PDF. Betalning sker till klubbens postgirokonto 4319069-3, enligt priserna nedan. Valpkullar/omplaceringar skickas både till tidningen och hemsidan om du vill ha den på båda ställena. Observera klubbens regler för valpförmedling. I mån av plats kan bild tas med. 

Annonsör och författare ansvarar för riktighet i sak och innehåll i insänt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera, refusera och/eller förkorta insänt material.


HAR DU INTE FÅTT DIN "AUSSIEPOSTEN" ?

Kontakta kassören för att se att du har rätt adress angiven.

ALLA adressändringar görs till kassören.

Här finns tidigare utkomna nummer av Aussieposten.

Manusstopp
Nr 1                     1 mars                                         utkommer i mars/april
Nr 2                     1 maj                                           utkommer i juni
Nr 3-4                  1 november                                 utkommer i decemberAnnonspriser 2023
Helsida                                                                        300 sek
Halvsida                                                                      200 sek
Kommersiella annonser                    helsida               600 sek
                                                          halvsida             500 sek