Redaktör
Vakant plats
Tf redaktör - Martina Granqvist

Aussieposten utkommer med 4 nr per år

REDAKTION:

Redaktör:
Martina Granqvist, tf redaktör
Ansvarig utgivare:
Tony Löfgren
Tryckeri:
Hässleholms Tryckshop AB, www.tryckshopen.se

BIDRAG TILL TIDNINGEN

Bidrag till tidningen är alltid välkomna. Det kan vara allt från utställningsreferat till en solskenshistoria om världens gulligaste hund. Eller kanske bara en bild, och lite text som berättar vem hunden är, fotografens namn, och kanske var och när bilden är tagen.

Text skickas helst som flytande brödtext, dvs utan radbrytningar, tabulatorstopp och liknande. Jag får ändå göra om så att det passar tidningens format och layout. Markera gärna i texten var du tänkt dig bilder, så gör jag mitt bästa för att placera dem så det passar.

Bilder ska vara bilagda separat, och allra helst i JPG. De ska inte vara beskurna, eller nedtagna i storlek för bästa resultat i tryck. Ange även fotografens namn.

Valpkullar/omplaceringar skickas både till tidningen och hemsidan om du vill ha den på båda ställena. Observera klubbens regler för valpförmedling. I mån av plats kan bild tas med.

Annonser skickas till tidningen, helst i JPG eller annat bildformat, men det går även med färdig PDF. Betalning sker till klubbens postgirokonto 4319069-3, enligt priserna nedan. Vi kan även hjälpa till att göra din annons. Kontakta då redaktören.

Valpkullar/omplaceringar skickas både till tidningen och hemsidan om du vill ha den på båda ställena. Observera klubbens regler för valpförmedling. I mån av plats kan bild tas med. 

Annonsör och författare ansvarar för riktighet i sak och innehåll i insänt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera, refusera och/eller förkorta insänt material.

HAR DU INTE FÅTT DIN "AUSSIEPOSTEN" ?

Kontakta kassören för att se att du har rätt adress angiven.

ALLA adressändringar görs till kassören.

Manusstopp
Nr 1                     15 februari                                     utkommer i mars
Nr 2                     15 maj                                           utkommer i juni
Nr 3                     15 augusti                                     utkommer i september
Nr 4                     15 november                                 utkommer i december


Annonspriser 2019
Helsida                                                                        300 sek
Halvsida                                                                      200 sek
Kommersiella annonser                    helsida               600 sek
                                                          halvsida             500 sek