Facebook

Aussieklubben finns på Facebook, under namnet Svenska Aussieklubben.
Det är Svenska Aussieklubbens offentliga sida där information från klubben och medlemmar finns.

För att hitta sidan söker ni på Svenska Aussieklubben.

Ansvarig för Facebooksidan är:
Susanne Gussing, e-post: susanne.gussing@gmail.com