Facebook

Aussieklubben finns på Facebook, under namnet Svenska Aussieklubben.
Det är Svenska Aussieklubbens offentliga sida där information från klubben och medlemmar finns

För att hitta sidan söker ni på Svenska Aussieklubben.

Ansvariga för Facebooksidan är:
- Marie Fast
Helle Westman