Valberedningen

Sammankallande:
Josefin Barry
 
josefine.barry@gmail.com

Ninna Odehag
ninna.odehag@hotmail.com

Lisbeth Norén
lisbeth.noren@hotmail.com