Valberedningen 2023

Valberedning utsedd av SvTEK:


Per Faléus ordf SvTeK 

070-536 53 32 
ordforande@terrierklubben.se 

Johan Norgren SvTeK/UFK 
070-741 24 74 
johannorgren1911@gmail.com 


Vill du vara med i valberedningen?
Om du är intresserad av att vara med i Aussieklubbens valberedning, kontakta
någon av ovanstående.