Valberedningen

Sammankallande:
Christina Engqvist
1 år.
Albrektsgatan 2, 742 32 Östhammar
mob. 070-741 38 42
engqvist.christina@gmail.com

Tony Karlsson
tocika@gmail.com

Saija Reiman-Walldén
kennel.jaskarin@gmail.com