Ordförande
Saija Reiman-Walldén
Svalörtsvägen 4
646 81  Gnesta
Tel: 070-485 97 83
ordforande.ak@gmail.com


 

Vice ordförande
Martina Granquist Nkodia
Wisbohammar 22
646 93  Gnesta 
Tel:  070-426 63 90
wisbohammar@gmail.com 
 
Sekreterare (utanför styrelsen)
Christina Engqvist
Albreksgatan 2
742 32 Östhammar
Tel: 070-741 38 42
sekreterare.ak@gmail.com

Kassör
Mona Olsson Öberg
Segerlindsgatan 15
41653 Göteborg
Tel 070-788 25 93
mona.olssonoberg@gmail.com

 

Ledamot
Helle Westman
Marivägen 5
782 75  Malungsfors
Tel: 070-384 11 27
hellewestman@gmail.com

Kontakta styrelsen

Ledamot
Karin Sjödin
Fågelvägen 6
891 40  Örnsköldsvik
Tel: 070-639 49 48
ksjodin.ak@gmail.com

Suppleant 1
Christina Lind
Ringvägen 103 A
118 60 Stockholm
Tel: 070-482 43 11
kickielind@hotmail.com
 
Suppleant 2
Anette Barry
Backebovägen 13
429 34 Kullavik
Tel 0707343914
anette.barry@gmail.com

Revisor:

Christina Karlsson
Hedstigen 24
148 71 Sorunda
Tel: 08-530 44 897, mobil 073-642 75 03
tocika@gmail.com

Revisor:
Siv Jäwert

Håle 2
456 91 Kungshamn
073-360 68 38
sivochlasse@hotmail.com

Revisorsuppleant:

Tony Löfgren
Drottninggatan 1A
652 24  Karlstad
Tel 054-53 47 94, mobil 073-050 50 51
familjen.lofgren@outlook.com