• Aussieklubben

För oss med intresse för 

Australisk Terrier

Buddy i svampskogen.
Foto: Maria Hult

Unik och Bibbi 
Foto:Jessica Adamsson

Yessie
Foto: Anette Andersson

Molly
Foto: Mona Olsson Öberg

Anslagstavlan

RASMONTER PÅ MY DOG I GÖTEBORG
Aussieklubben söker intresserade till rasmonter på My Dog i Göteborg! Att ha en monter kräver mycket arbete, bl.a. måste montern vara bemannad i fyra dagar och här krävs det frivilliga som tycker om att stå på mässor och utställningar. Klubben kan möjligen ge bidrag med t.ex resor och övernattningar (behövs styrelsebeslut) till funktionärer som vill stå på mässan och berätta om rasen och visa upp sina fina hundar. Självfallet skall inte samma person bemanna alla dagar utan här gäller det att vi är flera som delar på uppdraget enligt schema. Intresserad? Kontakta i så fall vice ordförande Martina Granqviswisbohammar@gmail.com för vidare planering. Här behövs det flera personer som hjälps åt.

Även Terrierklubben kommer att ha en egen monter där Australisk Terrier presenteras. Här behöver vi också hjälp med att finnas om vi väljeratt använda deras gemensam monter. 

My Dog i Göteborg äger rum: 6 - 9 januari 2022.

______________________________________________________________________


PRESENTATION AV ELISABET ODÉN
Aussieklubben hälsar Elisabeth Odén, Kennel Hoksel välkommen till avelskommittén!

Ni hittar Elisabets presentation här.

___________________________________________________________

ENKÄT KASTRERADE HANHUNDAR
Hej alla! Då tidigare hälsoenkät visade att väldigt många hanhundar kastreras och enligt enkäten är största delen pga beteendemässiga orsaker tex aggressivitet mot andra hanar. 
Därför vill Aussieklubben undersöka varför så många hundar kastreras utan medicinska skäl. Australisk terrier har inte en så stor avelsbas och det börjar bli svårare att hitta avelsmaterial då många visar sig vara kastrerade. För att behålla en så bra genetisk variation som möjligt i rasen måste vi nu undersöka detta vidare. 

Snälla dela gärna enkäten. Uppfödare dela gärna och uppmana era valpköpare att fylla i enkäten. Obs gäller endast kastrationer som gjordes mellan 2015-2021. Länken till enkäten hittar ni här.

_____________________________________________________________

 

UPPDATERINGAR:

2021-10-18
Vill du bemanna rasmontern på My Dog? Se Anslagstavan.


2021-10-11
Information från styresmötet 23/9 samt ordförandes rader hittar ni här.


2021-10-11
Omdömen från Rasspecialen i Tångahed hittar ni här.


2021-10-06

Presentation av Elisabet Odén.
Se Anslagstavlan.
 

Aussieklubben önskar alla sina medlemmar ett fint 2021.
Foto: Helena Åkersved

LÄNKAR:

SKK

www.skk.se

Svenska Terrierklubben
www.terrierklubben.se

Dansk Terrierklubb
www.dansk-terrier-klub.dk

Finsk Terrierklubb
www.terrierijarjesto.fi

Norsk Terrierklubb
www.norskterrierklub.no