• Aussieklubben

För oss med intresse för Australisk Terrier

Buddy i svampskogen.
Foto: Maria Hult

Unik och Bibbi 
Foto:Jessica Adamsson

Yessie
Foto: Anette Andersson

Molly
Foto: Mona Olsson Öberg

Anslagstavlan

AUSSIEKLUBBENS RINGTRÄNING
När? 15/5
Tid? kl. 11-12
Var? Nykvarns Hundhall

Nykvarn ligger endast 30 min bilfärd från Stockholm. Hallen är stor, 800 kvadratmeter nylagt konstgräs. Max 7 deltagare. SKK och FHM rekommendationer följs. Ta med egen munskydd om du vill använda den under träningen. Instruktör: Saija Reiman-Wallden, kennel Jaskarin

Pris: medlemmar: 50kr
Icke medlemmar/andra raser: 100kr
Betalas senast 12 maj. Aussie klubbens pg 431 90 69-3, skriv ringträning 15/5 på betalningen. Info/bindande anmälningar: Martina Granquist e-post: wisbohammar@gmail.com eller SMS 070-426 63 90

OBS, det kan vara BPH bredvid hallen, tänk på skotträdda hundar!

_____________________________________________________________



REDAKTÖR SÖKES! 
Är du intresserad av att skriva, göra intervjuer och samla och leta efter material till Aussieposten? Du behöver kunna använda Word och e-post, material kan skickas till layoutare. Det är plus om du kan göra tidningens layout till PDF och skicka vidare till tryckeriet, men viktigaste är att samla in material. Känner du att det är något för dig? Kontakta vice ordförande
Martina Granqvist, epost: wisbohammar@gmail.com

AUSSIEPOSTEN NR 2/2021, MANUSSTOPP 15. MAJ. Tidningen kommer ut i juni. Material skickas till ovanstående e-post.   

Artiklar skickas in som oformaterad text i Word. Bifoga foton separat och skriv bildtexter och namn på fotograf tydligt. Tänk på att försöka ha en hög upplösningen på era bilder för bästa resultat i tryck.


______________________________________________________________________


DAGS FÖR MEDLEMSMÖTE
Medlemsmötet äger rum 18 april 2021 kl. 17.00–18.30 via Microsoft Teams.

Anmälan skickas till Martina Granquist Nkodia: martina.granquist@oknaskolan.se varav en länk med inbjudan till mötet erhålls.
I din anmälan uppger du namn, telefon samt mailadress. Det går också bra att att anmäla sig via sms: 070- 426 63 90Sista anmälningsdag är
16 april
. Frågor kring mötet besvaras av Martina Granquist Nkodia.

Hur går mötet till?  Det kommer att skickas ut en länk som ni går in på och då ansluter ni till mötet. Anslut er ca 10 minuter innan mötet börjar.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Presentation av styrelsen
5. Ett medlemskap i Svenska Aussieklubben - vad innebär det för oss? Diskussionspunkt
6. Vad önskar medlemmar för framtiden i klubben - aktiviteter, utbildningar mm
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande


Välkomna önskar styrelsen genom Martina

______________________________________________________________________


SKRIV IN I KALENDERN: MEDLEMSMÖTE 18 APRIL
Aussieklubben inbjuder till digitalt medlmemsmöte!

När? 18/4
Tid? Kl. 17.00
Hur? Via Teams

Vi kommer att ta upp funderingar kring:
- vilka förväntningar har jag som medlem på Aussieklubben
- vad vill jag få ut av mitt medlemskap
- vad kan jag som medlem bidra med

Mer information om anmälan och praktiska saker kommer. Men boka datumet och känn er välkomna! 

Mvh Styrelsen


_________________________________________________

INFORMATION FRÅN STYRELSEMÖTET 9:E MARS

Nu har den nya styrelsen haft sitt första digitala möte. Årsmötesprotokollet har fortfarande inte kommit, vi väntar på att justeringsrundan blir klar. Trots det kan vi ju börja planera både verksamhetsplan och budget för vårt kommande arbetsår. Vi har också stöd från Svenska Terrier klubben i vårt arbete.

Vi planerar att ha ett digitalt medlemsmöte via Teams den 18 April. Martina Granqvist ansvarar för Teams.Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet att deltaga. Mer info om detta på hemsidan och Facebook.
 
I varje nummer av Terrierposten har vi möjlighet att skriva någonting om vår fina ras samt bifoga bilder. Vi hoppas att det finns intresse hos någon av klubbens medlemmar att fatta pennan och berätta om livet med en Australisk Terrier. Anmäl gärna intresse till styrelsen.

Informationen i sin helhet hittar ni här.

_____________________________________________________________



NY ORDFÖRANDE I AUSSIEKLUBBEN
Hej alla medlemmar! Mitt namn är Saija Reiman-Walldén. Jag är ny ordförande i Aussieklubbens styrelse. Jättespännande! Tack för förtroende och tack för ett bra årsmöte. Jag passar på att tacka tidigare styrelsen för deras arbete. 

Jag bor i Gnesta med min man Markus och våra hundar Mickan (6 år) och Samppa (9 månader). Vi har en vuxen dotter Vilhelmiina, hon bor inte mer hemma. Jag har för ett halv år sedan köpt en underbar dressyrhäst, Pedro (9 år). 

Jag är sjuksköterska, har jobbat mest inom äldreomsorg och psykiatri. Jag har vidareutbildning på psykiatrin och jobbar på Södertälje sjukhus på psykiatriska avdelningar.

Min första Australisk terrier Jaska var född 1986. Jag har i 27 år fött upp Australisk Terrier, under prefix Jaskarin. Jag har varit aktivt utställare innan pandemin. Jag har gått några hundkurser bla aktiviteringskurser. Jag hari mina unga dagar tävlat i lydnad. Jag provade att tävla inofficiella klasser Agility, men inte så stora framgångar. 

Det finns massor av olika saker att göra med vår underbar ras. Hur skulle ni medlemmar och uppfödare vilja utveckla klubben? Alla idéer är välkomna. 

Ni är välkomna att maila mig:
ordforande.ak@gmail.com

_____________________________________________________________


NYA BESLUT FRÅN SKK
Nedanstående gäller från och med den 8 februari 2021:

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Mer information finns på SKKs hemsida: skk.se

_____________________________________________________________



Hälsoundersökning Australisk Terrier
Sammanställning hälsoundersökning 2018 samt data från Skk

______________________________________________________________________

Datasäkerhetsinformation
Allt fler sofostikerade metoder används av hackare för att komma över användares käsnliga information. Som säkert många vet kan omkring 50 miljoner Facebook-konton ha hackats vilket innebär att många slutat använda detta sociala medium. Vi väljer därför att lägga vår information huvudsakligen på våran hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev. Vi  undviker också att skriva ut enskildas e-postadresser i klartext på våra sidor i syfte att försvåra spridning av skräpmejl. Vi fortsätter att arbeta för ökad säkerhet tillsammans med leverantören av programvaran för hemsidan.

Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

UPPDATERINGAR

2021-05-07
Aussieklubbens ringträning! Se info Anslagstavlan.


2021-05-03
Protokoll från medlemsmötet 18/4 hittar ni här.



2021-04-26
Redaktör sökes!
Manusstopp Aussieposten - 15 maj. Se info Anslagstavlan.


2021-04-26
Protokoll från årsmötet finns här.


2021-04-19
Välkommen på trimkurs! Info hittar du här!


2021-03-16
Vad är BHP? Information och bilder från BHP i Nykvarn hittar ni under rubrik Lokala Aktiviteter.


2021-03-13
Uppdaterad lista på trimmare
av austraisk terrier hittas här.


2021-03-11
Information om Aussieklubbens Facebooksida hittar ni här. In och gilla FB-sidan om ni inte redan gör det!


2021-03-03
På medlemsmötet 27/2 valdes en ny styrelse. Den hittar ni under Aussieklubben/Styrelse.
Sidan håller på att uppdateras.


2021-03-03
Ny ordförande i Aussieklubben. Se Anslagstavlan samt Aktuellt/Ordförandes rader.


2021-02-23
Under rubirk Tävlingar hittar ni Årets Aussie 2020.


2021-02-03
SKK: Ny beslut om klubbverksamhet. Se anslagstavlan.

 

Aussieklubben önskar alla sina medlemmar ett fint 2021.

Foto: Helena Åkersved

loading...

Bli medlem du också!

Läs mer

Funktionärer sökes till klubben
Vi behöver medlemmar som hjälper till  i olika kommittéer, bl.a. utställning och aktiviteter.
Man behöver inte binda sig för en längre tid, styrelsen blir tacksam även om det bara är för en aktivitet.
Kontakta ordförande om du vill hjälpa till med något.

LÄNKAR

SKK

www.skk.se


Svenska Terrierklubben
www.terrierklubben.se


Finska Aussieklubben
www.australianterrierikerho.fi

Dansk Terrierklubb
www.dansk-terrier-klub.dk

Finsk Terrierklubb
www.terrierijarjesto.fi

Norsk Terrierklubb
www.norskterrierklub.no