• Aussieklubben

För oss med intresse för Australisk Terrier

Buddy i svampskogen.
Foto: Maria Hult

Unik och Bibbi 
Foto:Jessica Adamsson

Yessie
Foto: Anette Andersson

Molly
Foto: Mona Olsson Öberg

Anslagstavlan

BILDER TILL HEMSIDAN SÖKES
Vi behöver uppdatera hemsidan med lite nya bilder. Har du några fina bilder med hösttema på din hund? Maila i så fall bilden till webmaster:
helena.akersved@ntf.se

Tack på förhand!INFO OM ÅRETS AUSSIE
De flesta klubbar har i år lagt ner sina Årets-utmärkelser. Det kan vi i Aussieklubben inte göra, då det är ett årsmöte som bestämt att det ska vara kvar. (Se motion på årsmötet 2020 på hemsidan)
På grund av så många inställda aktiviteter blir listan inte lika lång som tidigare år, men vi hoppas ändå att ni som har tävlat officiellt skickar in resultaten.
Vi korar Årets Aussie i:
1. Utställning 
2. Bästa veteran,
3. Bästa avelshane/tik
4. Uppfödare
5. Agility
6. Nosework
7. Lydnad
8. Rallylydnad 
9. Viltspår

Alla resultat som gäller utställning, 1-4 skickas till : 
Birgitta Sundell
bibbi.sundell@outlook.com

Resultat för aktiviteterna, 5-9 skickas till:
Martina Granquist Nkodia
wisbohammar@gmail.com

Alla årets resultat ska vara klubben tillhanda senast den 31 december
OBS. Medlemskap i Aussieklubben gäller precis som tidigare.


INFORMATION FRÅN SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBEN: Ställer in alla officiella tävlingar
Sveriges samtliga regioner är nu drabbade av coronavirusets framfart. Svenska Brukshundklubben (SBK) vill bidra till att sakta ner spridningen och har därför beslutat att ställa in alla officiella tävlingar från 1 april - 31 maj.
För att sakta ner spridningen och följa de riktlinjer som Svenska Kennelklubben satt upp har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat att ställa in alla officiella tävlingar inom Svenska Brukshundklubben från 1 april - 31 maj. Förbundsstyrelsen anser dessutom att det under rådande förhållanden inte går att genomföra officiell tävlingsverksamhet på rätt premisser. Beroende på utvecklingen kan perioden komma att förändras.

Kursverksamhet och mentaltester
Enligt de riktlinjer som nu råder anser Svenska Brukshundklubben att klubbar kan arrangera kursverksamhet i liten skala samt mentalbeskrivningar och mentaltester med begränsat antal deltagare. Arrangörer har att förhålla sig till alla de restriktioner som finns för detta.

Tungt beslut
Vi förstår att detta beslut kommer att påverka vår tävlingsverksamhet i stor utsträckning. Tävlande går miste om möjligheten att tävla och arrangörer går miste om inkomstbringande verksamhet. Vi har gjort en grundlig analys av situationen och ser ingen annan utväg i nuläget. Coronapandemin drabbar oss alla på olika sätt, och nu är det prioriterat att stoppa spridningen i så stor utsträckning som möjligt.
Vi hoppas att alla tävlande kan fortsätta träna sina hundar och komma starkare till prov och tävlingar när tävlingsverksamheten återupptas. Vi hoppas att våra lokalklubbar kan hitta möjligheter att bedriva annan verksamhet som följer de riktlinjer som råder i dag och framledes och vi ska göra vad vi kan för att vara er behjälpliga.VIKTIG INFORMATION FRÅN SKK
Ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.
 
Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.Hälsoundersökning Australisk Terrier
Sammanställning hälsoundersökning 2018 samt data från Skk


Datasäkerhetsinformation
Allt fler sofostikerade metoder används av hackare för att komma över användares käsnliga information. Som säkert många vet kan omkring 50 miljoner Facebook-konton ha hackats vilket innebär att många slutat använda detta sociala medium. Vi väljer därför att lägga vår information huvudsakligen på våran hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev. Vi  undviker också att skriva ut enskildas e-postadresser i klartext på våra sidor i syfte att försvåra spridning av skräpmejl. Vi fortsätter att arbeta för ökad säkerhet tillsammans med leverantören av programvaran för hemsidan.

UPPDATERINGAR

2020-10-12
Det skickades in så många fina höstbilder på våra vacka hundar. Alla fick inte plats på första sidan, så det fick bli ett litet bildgalleri också. Ni hittar det under Lokala Aktiviteter.


2020-10-08
Bilder till hemsidan sökes!
Se anslagstavlan.


2020-09-01
Info om Årets Aussie - se anslagstavlan.


2020-08-30
En hälsning från klubbens ordförande hittar ni under Aktuellt!


2020-04-26
Det finns en ny rubrik under Loakal Aktiviteter. Den heter Sverige Runt.


2020-04-02
Viktig information från Svenska Brukshundsklubben. Se Anslagstavlan. 

Ella, Yessie & Kenzo
Foto: Anette Andersson

loading...

Bli medlem du också!

Läs mer

Funktionärer sökes till klubben
Vi behöver medlemmar som hjälper till  i olika kommittéer, bl.a. utställning och aktiviteter.
Man behöver inte binda sig för en längre tid, styrelsen blir tacksam även om det bara är för en aktivitet.
Kontakta ordförande om du vill hjälpa till med något.

LÄNKAR

SKK

www.skk.se


Svenska Terrierklubben
www.terrierklubben.se


Finska Aussieklubben
www.australianterrierikerho.fi

Dansk Terrierklubb
www.dansk-terrier-klub.dk

Finsk Terrierklubb
www.terrierijarjesto.fi

Norsk Terrierklubb
www.norskterrierklub.no