• Veterinärdata

Veterinärdata

INFORMATION
 

Ögonintyg

Hundarna ska vara ögonlysta av veterinär med speciell kompetens för att påvisa ärftliga ögonsjukdomar.

Ärftlig katarakt (grå starr) är den ögonsjukdom som uppfödare i Sverige och andra länder har velat stävja hos australiska terriern genom att ögonlysa sina avelshundar.

Patellaintyg

Hunden ska vara knäledsundersökt av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Mellan åren 2002-2012 har 317 st. hundar blivit undersökta. Av dessa har 65 st. hundar fått diagnosen "Patellaluxation", 45 st. hundar har fått "Grad 1" och 18 st. hundar har fått "Grad 2".
 

Patella bedöms enligt följande gradering:

0 = normal
Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
Grad 2 = Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

Observera
* = knäledsundersökningen är utförd av veterinär som saknar specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Resultat av ögonundersökningar & patella gjorda i Sverige behöver inte längre (2008) skickas in då dessa uppgifter kommer direkt från SKK.
 

För mer information se hunddata på SKK:s sida