Slutgiltig lista för Årets Aussie Utställning finns nedan:

Poängräkning Årets Aussie

För att få delta i klubbens tävlan om årets utställnings-Aussie måste hundens samtliga ägare vara medlemmar i Svenska Aussieklubben. Är hunden delägd måste en av ägarna vara permanent boende i Sverige.
Deltagande hund skall vara registrerad i SKK.

Poäng räknas varje kalenderår på hundens fem bästa resultat på SKK, SvTeK-utställning eller från Aussiespecialen (dvs max 5 utställningar).
Domare på specialen ska vara en officiell domare med kunskap om rasen och dess rasstandard (även de år utställningen är inofficiell).
Poängberäkningen gäller fr o m 2014-01-01.

OBS!
Ni som placerat er som "Årets Aussie" måste själva skicka in bilder till både hemsidan och Aussieposten. Till hemsidan är det de 30 främst placerade hundarna som ska vara med och på tidningen publiceras endast de vinnande hundar. Tänk på att inte skicka för litet format till tidningen, då blir bilden dålig i tryck.
Resultaten skickas senast 15 januari till: Lars Engqvist: engqvistblc368@gmail.com
Ni som ska skicka in till Juniorhandler, ni skickar  till Martina Granqvist: wisbohammar@gmail.com

Bilder skickas till:
E-post till Aussieposten: aussieklubben.aussieposten@gmail.com
E-post till Hemsidan: helena.akersved@helanici.se
 

Nyhet fr.o.m 2024-01-01
Styrelsen har beslutat  att från 2024 även kora Årets Juniorhandler. Se poäng längs ned på sidan.

Nyhet fr.o.m 2016-01-01
Styrelsen har beslutat på styrelsemöte 2015-10-16 att kora Årets Aussie Veteran.
Poängberäkningen är densamma som för Årets Aussie.
Både Årets Aussie Veteran BIR och Årets Aussie Veteran BIM skall omnämnas
Avvikelse är att ägare/uppfödare/utställare själva får rapportera in veteranens slutresultat till poängräknaren senast 15 januari året efter respektive utställningssäsong 

Poängen består av grundpoäng för placering i bästa hanhunds, - resp. bästa tikklass, samt tilläggspoäng som beror på antal deltagande hundar i rasen (ej valpklasser). Vid färre än 10 vuxna deltagande hundar tilldelas inga tilläggspoäng.

BIR kan få mer poäng genom att placera sig i Grupp- respektive BIS-final, dock räknas endast poäng från en placering per utställning.

Om en hund exermpelvis blir BIS-2 får den 8 poäng förutom poängen för BIR-placeringen.

Placering i SvTeK´s final skall likställas med placering i SKK´s grupp-final.

 

 

 

På SvTek´s utställningar kan juniorer, unghundar och veteranerna placera sig i tävlan om BIS-Junior, BIS-Unghund och BIS-Veteran.

På SKK´s utställningar kan veteranerna även placera sig i tävlan om BIS-Veteran.

 

Placeringar här skall ge:

Placering                                                    Poäng

BIS-1 Junior, unghund, Veteran                  4 p

BIS-2 Junior, unghund, Veteran                  3 p

BIS-3 Junior, unghund, Veteran                  2 p

BIS-4 Junior, unghund, Veteran                  1 p

 

Samtliga poäng läggs ihop.

Räkneexempel

På en SKK-utställning deltar 13 aussie.

BIR blir även BIG-3 och får först 12 BIR poäng + 5 tilläggspoäng och för grupplaceringen ytterligare 3 poäng, sammanlagt 20 poäng.

BIM får 10 BIM poäng + 5 tilläggspoäng, sammanlagt 15 poäng.

Om två eller flera hundar får lika många poäng i slutresultaträkningen ska den som samlat sina poäng under färre antal utställningar placeras före den andra.

Har poängen insamlats på lika många utställningar delas placeringen.

I slutresultaten ska även Årets Aussie- BIM nämnas.

Om t ex en hane blir Årets Aussie skall den tik som placerar sig bäst på listan kallas BIM och tvärt om.

Slutresutatet presenteras på hemsidan och i Aussieposten.

De första 30 hundarna presenteras i Aussieposten och alla på hemsidan.

 

Årets uppfödare (kennelnamn registerad i SKK) räknas enligt följande:

Uppfödargrupp med HP på max 5 utställningar ger 10 poäng + 1 poäng för varje slagen grupp i rasen.
Placering i BIS-ringen ger tilläggspoäng enligt BIS-tabellen.

Dessutom räknas max 4 uppfödda hundar placerade i tävlingen om Årets Aussie.

Dessa ska anmälas till poängräknarna av uppfödaren senast 15 januari året efter resp. utställningssäsong.


Placering Årets Aussielista:

Placering              1-10                  30 poäng

Placering              11-20                20 poäng

Placering              21-30                10 poäng

Placering              31-40                  5 poäng

Placering              >41                     1 poäng

Årets Avelshund och Årets Avelstik

Hunden skall vara registrerad i SKK

Avelsgrupp med HP på max 5 utställningar ger 10 poäng + 1 poäng för varje slagen
grupp i rasen.
Placering i BIS-ringen ger tilläggspoäng enligt BIS-tabellen.

Minst fyra (4) avkommor måste ha fått poäng i Årets Aussie lista. Dessa ska anmälas till poängräknarna av uppfödaren senast 15 januari året efter resp. utställningssäsong.

 

Placering Årets Aussielista:

Placering             1-10                    30 poäng
Placering             11-20                  20 poäng
Placering             21-30                  10 poäng
Placering             31-40                    5 poäng
Placering             >41                       1 poäng

Liten förkortningsförklaring
BIR= Bäst I Rasen                         BIM= Bäst I Motsatt kön               BIS= Best In Show             BIG= Best In Group
BHKK= Bästa Hanhundsklass        BTKK= Bästa Tikklass                  HP= Hederspris

 

Foto Lasse Samuelsson

......................................................................................................................................................................................................................

Årets Aussie Juniorhandler regler:
 
Det räknas endast tävlingar där man tävlar med en Australisk Terrier. Max 5 resultat räknas med under ett kalenderår. Juniorhandlern ska vara medlem i Aussieklubben, dock är ungdomar under 16 år medlemmar via sina föräldrar. Tävlingar som är anordnade av SKK, SvTek, Sveriges hundungdom eller Svenska Aussieklubben räknas med. Juniorhandlern ska själv skicka in sina resultat till poängräknaren. Vinnaren prersenteras i Aussieposten. 
 
Årets Aussie Juniorhandler enligt följande:
Placering i sin åldersgrupp
1:a placering =5 poäng
2:a placering=3 poäng
3:dje placering=2 poäng
4:e placering=1 poäng
Placering i KM i Terrierklubben ger 5 extra poäng och
Placering i SM final ger 10 extra poäng

 ....................................................................................................................................................................................................................