Aussie Specialen  2023

Nedan finns resultatkatalog från Aussiespecialen 2023.


Information och inbjudan till årets Rasspecial

Årets rasspecial äger rum den 12 augusti i Ronneby - Ronnebybrunnspark

Anmälningsavgiften betalas in på Aussieklubbens postgiro 4319069-3, ange hundens registeringsnummer. 
Anmälningar via e-post: aussieklubben.specialen@gmail.com och ange hundensregnr, namn, klass och ägare 
Upplysningar: Martina Granquist tel 070-4266390 eller e-post:
wisbohammar@gmail.com

Medlemskap är ett krav för att delta i specialen, gäller ej utländska utställare.
Sista anmälnings-och betalningsdag: 21 juli 

För mer information klicka på bilden till höger eller ladda ner bilden som en pdf:

Domarpresentation Årets Aussiespecial i Ronneby 12 augusti

I’m international judge FCI group 3, 9 and BIS. Poodle is my original breed. I start with them in 1992. During these years my dogs won many titles, titles in many countries including World and European winners. Together with my partner we breed dogs under Next Germanika prefix. Terriers are very important part of my ‘dog life’. I use to have Bedlington and now I’m concentrating on dandies. Australian terrier is one of my favorite breeds ever. I try to follow them around the world. I’ve been judging them in many countries: Poland, Lithuania, Russia, Finland, Netherlands, Denmark.
I’m looking forwards seeing you in August.

Jakub Kruczek