Årets BIM 2021

Jaskarin Girl On Fire 

Ägare Saija Reiman-Wallden
Foto: Specialens Arkiv