Specialutställning för Australisk Terrier

Inställt! Datum: 2020-06-06

Plats: Norrköping, Himmelstalunds sportfält. Vi har utställningen i samband med Norrköping Dog Show och i samarbete med ÖKK. Entré via huvudentrén.

Domare: Dodo Sandahl

Sista anmälningsdag: 2020-05-18

Anmälningsavgift: 300 kr/hund, utom barn med hund som är gratis.

Postgiro: 431 90 69-3 Ange reg.nr och namn på hunden. Inga efteranmälningar godtas. Anmälan är bindande.

Betalning från utlandet: 
IBAN: SE71 9500 0099 6042 4319 0693 
BIC-kod (Swift-adress) NDEASESS

Anmälan: Du anmäler dig till:
Maritha Andersson, Sotäng 2,  599 94 Ödeshög  
Tfn: 070-533 17 56 eller e-post: barkys.maritha@hotmail.com


Medlemskap är ett krav för att få delta i specialen. Samtliga ägare måste vara medlemmar. ”Kom som du är klass” är för hund över 9 månader, och som inte ställts ut i annan klass på specialen. Den behöver inte vara trimmad och tränad, utan den är välkommen som den är. 

Efter att valpar och hanar bedömts tar vi en liten paus och klubben bjuder på lite dryck och mellanmål, sedan fortsätter utställningen med tikar och alla finaler. 

Aussieklubben hoppas på god uppslutning, och trevlig samvaro i god anda. 
 

Varmt välkomna till årets utställningsspecial! 

KLASSER:

 

Valpklass 1:
Valpklass 2:
Juniorklass:
Unghundsklass:
Öppen klass: 
Championklass: 
Veteranklass:

4 - 6 månader
6 - 9 månader
9 - 18 måndader
15 - 24 månader
15 månader
15 månader
8 år

OBS!
Vi följer givetvis utvecklingen av Corona och vid inställd aktiviitet betalas anmälnings- avgiften tillbaka.