Valpkullar

För att valpkullar ska visas på valpförmedlingen måste föräldradjuren uppfylla följande krav:

Utställda med minst 2 bedömningar "Very Good" i officiell klass (eller enligt gamla bedömningen med minst 2 första pris (ettor) i officiell klass), allternativt utställd med 1 bedömning lägst ”Very good” i officiell klass och känd bph status med protokoll registrerat hos SKK.

Knäledsundersökta gällande patellaluxation efter 1 års ålder. Intyget ska vara på SKK:s formulär "Patellastatus" och utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar med resultat högst "Grad 1" Ögonlysta (ärftlig katarakt) och fria efter 1 års ålder utförda av veterinär med speciell kompetens. Intyget ska inte vara äldre än 2 år vid parningstillfället.


OBS! Endast svenskregistrerade kullar förmedlas!

Information som ska stå med i valpannonsen:


Föräldradjuren med ev. titlar
Resultat och datum för patellaluxationundersökning och ögonlysning
När valparna beräknas födas/är födda
Färg och kön
Beräknat leveransdatum
Uppfödarens kontaktuppgifter
Bilder (frivilligt)

All informationen på valpsidan ansvarar uppfödaren för.

Valpannonsen tas in då tiken är dräktig, och tas bort då valparna är fyra månader om uppfödaren ej hör av sig om annat.

Omplaceringsannonser plockas bort efter två månader om annat ej meddelas.

Annonsen skickas till hemsida och tidning via mail:
barkys.maritha@hotmail.com