Krav för valphänvisning


För att få valphänvisning / hanhundslistan på Svenska Aussieklubbens hemsida och tidning måste uppfödaren / hanhundsägaren / personen som har avelsrätt vara medlem och föräldradjuren måste uppfylla svenska Aussieklubbens avelskrav för valpförmedlingen / hanhundslistan.

Innan valphänvisningen / hanhundlistan läggs ut på hemsidan så skall föräldradjurens information mejlas till avelskommittén och är godkänd.

OBS vid användande av utlandsregistrerat avelsdjur måste det bifogas en kopia på ögonlysning och patella intyg om inte resultatet finns registrerat på en likvärdig sida som hunddata (till exempel finska Koiranet där man kan länka hundens hälsoresultat.)

Svenska Aussieklubbens krav på avelsdjuren för valpförmedling och hanhundslistan:

 • Föräldradjuren skall vara utställda i officiell klass med minst bedömningen Very good eller genomfört exteriörbedömning. 
 • Knäledsundersökta gällande patellaluxation efter ett års ålder. Intyget ska vara på SKK:s formulär "Patellastatus" och utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar eller godkänt av SKK att göra patellaundersökningar. med resultat högst 1/1 "Grad 1" och då ska avelspartner vara 0/0.
 • Ögonlysta och fria från ärftliga ögonsjukdomar utförda av veterinär med speciell kompetens. Intyget får inte vara äldre än två år vid parningstillfället.
 • En hane ska inte ha mer än fem kullar med den nuvarande storlek på avelsbasen
 • Aussieklubben rekommenderar ålder för första valpkull ska vara lägst två år för både hanhund och tik. Två årsålder är endast en rekommendation.  Hanhundslistan har åldersgräns två år. 
 • Genomfört BPH är önskvärt till avelsdjuren (rekommendation, ej krav)


Information som skall stå med i valpannonsen: 

 • Föräldradjurens namn och registreringsnummer med ev. titlar
 • Resultat och datum för patellaundersökning och ögonlysning
 • När valparna beräknas födas/är födda
 • Färg och kön
 • Beräknat leveransdatum
 • Uppfödarens kontaktuppgifter
 • Bilder (frivilligt)

 
Information som skall stå med i hanhundslistan: 

 • Hanhundens namn och registreringsnummer med ev. titlar
 • Resultat och datum för patellaundersökning och ögonlysning
 • Ägarens eller personen som har avelsrätten kontaktuppgifter
 • Tidigare antal kullar i Sverige
 • BPH genomfört datum (om det är gjort)
 • Skriv gärna vad man tränar med hunden och har för aktiviteter. Eventuellt om den har några utländska meriter.
 • Bild (glöm inte fotograf)

 
All informationen i annonser ansvarar uppfödaren / ägare / person som har avelsrätten för.
 
Hanhundslistan publiceras endast på hemsidan och listan uppdateras hela tiden. 

Valpannonsen kan tidigast annonseras då tiken är bekräftad dräktig. Valp annonsen tas automatiskt bort då valparna är 16 veckor om uppfödaren ej meddelat annat.
 
Rekommendation för valphänvisning, hanhundslistan och avelspolicy ändras tills vidare p g a pandemin

OBS! Endast svenskregistrerade kullar förmedlas! Samma gäller hanhundslistan!

Maila alla uppgifter och annons till: aussieklubben.avel@gmail.com
 

Foto: Helena Åkersved