Krav för valphänvisning


För att få valphänvisning / hanhundslistan på Svenska Aussieklubbens hemsida och tidning måste uppfödaren / hanhundsägaren / personen som har avelsrätt vara medlem och föräldradjuren måste uppfylla svenska Aussieklubbens avelskrav för valpförmedlingen / hanhundslistan.

Innan valphänvisningen / hanhundlistan läggs ut på hemsidan så skall föräldradjurens information mejlas till avelskommittén och vara godkänd.

OBS vid användande av utlandsregistrerat avelsdjur måste det bifogas en kopia på ögonlysning och patella intyg om inte resultatet finns registrerat på en likvärdig sida som hunddata (till exempel finska Koiranet där man kan länka hundens hälsoresultat.)


Svenska Aussieklubbens rekommendationer på avelsdjuren för valpförmedling och hanhundslistan: 

 • Medlemskap i Svenska Aussieklubben 
 • Föräldradjuren skall vara utställda i i officiell klass eller deltagit på exteriörbedömning med minst bedömningen very good (VG).
 • Föräldradjuren skall vara knäledsundersökta gällande patellaluxation efter ett års ålder. Intyget ska vara på SKK:s formulär "Patellastatus" med resultat högst 1/1 "Grad 1" och då ska avelspartner vara 0/0 utförda av veterinär med speciell kompetens. 
 • Föräldradjuren skall vara ögonlysta och fria från ärftliga ögonsjukdomar, utförda av veterinär med speciell kompetens. Intyget får inte vara äldre än två år vid parningstillfället.
 • Aussieklubben rekommenderar att en hane har högst fem kullar under sin livstid med den nuvarande storleken på avelsbasen (endast svenskregistrerade valpar räknas). 
 • Aussieklubben rekommenderar att tik och hane tidigast paras vid 18 månaders ålder.
 • Genomfört BPH (MH är likvärdig) är önskvärt till avelsdjuren 
 • Hanhundslistan: För att vara med skall hanen vara lägst 18 månader, och ha under fem svenskregistrerade kullar, meriterad och hälsoundersökt enligt ovan. 

OBS vid användande av utlandsregistrerat avelsdjur måste det bifogas en kopia på ögonlysning och patella intyg om inte resultatet finns registrerat på en likvärdig sida som hunddata (till exempel finska Koiranet där man kan länka hundens hälsoresultat.)


Information som skall stå med i valpannonsen: 

 • Föräldradjurens namn och registreringsnummer med ev. titlar
 • Resultat och datum för patellaundersökning och ögonlysning
 • När valparna beräknas födas/är födda
 • Färg och kön
 • Beräknat leveransdatum
 • Uppfödarens kontaktuppgifter
 • Bilder (frivilligt, glöm inte fotograf)


 
Information som skall stå med i hanhundslistan: 

 • Hanhundens namn, registreringsummer och eventuella titlar
 • Resultat och datum för patellaundersökning och ögonlysning
 • Utställningsresultat eller Exteriörbedömning
 • Ägarens eller personen som har avelsrätten kontaktuppgifter
 • Tidigare antal kullar i Sverige
 • BPH genomfört datum (om det är gjort)
 • Skriv gärna vad man tränar med hunden och har för aktiviteter. Eventuellt om den har några utländska meriter.
 • Bild (glöm inte fotograf)

 
All informationen i annonser ansvarar uppfödaren / ägare / person som har avelsrätten för.

Hanhundslistan publiceras endast på hemsidan och listan uppdateras hela tiden. 

Valpannonsen kan tidigast annonseras då tiken är bekräftad dräktig. Valp annonsen tas automatiskt bort då valparna är 16 veckor om uppfödaren ej meddelat annat.
OBS! Endast svenskregistrerade kullar förmedlas! Samma gäller hanhundslistan!

Maila alla uppgifter och annons till: aussieklubben.avel@gmail.com 
 
Uppdaterad 2022-02-28

Foto: Helena Åkersved