Krav för valphänvisning

För att få valphänvsining på aussieklubbens hemsida och tidning måste uppfödaren vara medlem och föräldradjuren måste uppfylla svenska Aussieklubbens avelskrav för valpförmedlingen. 

Innan valphänvisningen läggs ut på hemsidan så skall föräldradjurens regristreringsnummer mejlas till avels kommittén för godkännande. 

OBS vid användande av utlandsregistrerat avelsdjur måste det bifogas en kopia på ögonlysning och patella intyg om inte resultatet finns registrerat på en likvärdig sida som hunddata (till exempel finska Koiranet där man kan länka hundens hälsoresultat.)

Svenska aussieklubbens krav på avelsdjuren för valpförmedling:

  • Föräldradjuren skall vara utställda 2 gånger med minst 2 bedömningar "Very Good" i officiell klass alternativt utställd med 1 bedömning/exteriörbedömning med lägst ”Very good” i officiell klass och BPH genomfört med protokoll registrerat hos SKK.
  • Knäledsundersökta gällande patellaluxation efter 1 års ålder. Intyget ska vara på SKK:s formulär "Patellastatus" och utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar med resultat högst 1/1 "Grad 1" och då ska avelspartner vara 0/0.
  • Ögonlysta och fria från ärftliga ögonsjukdomar från 1 års ålder utförda av veterinär med speciell kompetens. Intyget får inte vara äldre än 2 år vid parningstillfället.


Information som skall stå med i valpannonsen: 

  • Föräldradjurens namn och regristreringsnummer med ev. titlar
  • Resultat och datum för patellaluxationundersökning och ögonlysning
  • När valparna beräknas födas/är födda
  • Färg och kön
  • Beräknat leveransdatum
  • Uppfödarens kontaktuppgifter
  • Bilder (frivilligt)


All informationen i valpannonsen ansvarar uppfödaren för.

Valpannonsen kan tidigast annonseras då tiken är bekräftad dräktig. Valpannonsen tas automatiskt bort då valparna är 16 veckor om uppfödaren ej meddelat annat.

OBS! Endast svenskregistrerade kullar förmedlas! 

Maila alla uppgifter och annons  till: aussieklubben.avel@gmail.com 

Foto: Helena Åkersved