Avelspolicy

Svenska Aussieklubbens Avelspolicy
 

 • att uppfödaren är väl förtrogen med standarden och dess innebörd
 • att endast använda rastypiska hundar med god hälsa och mentalitet som avelsdjur
 • att inte använda avelsdjur under 18 månaders ålder och innan de är ögon- och knäledsundersökta.
 • att med fördel använda äldre hanar i avel 
 • att hunden är utställd i officiell klass eller deltagit på exteriörbedömning med minst bedömningen very good (VG). 
 • att utnyttja den befintliga avelsbasen genom att använda fler hanhundar. 
 • en hane rekommenderas att inte ha fler än fem kullar under sin livstid med den nuvarande storleken på avelsbasen (endast svenskregistrerade valpar räknas) 
 • att avelsdjuren är ögonlysta före parningen. Det åligger hanhundsägaren att kontrollera att också tiken har giltiga ögonlysningsintyg och är fri från ärftliga ögonsjukdomar. Intyget bör inte vara äldre än två år. 
 • att avelsdjuren skall ha 0/0 vid patellaundersökningen eller högst 1/1 och då ska avelspartnern vara 0/0. 
 • att bevara en låg inavelsgrad. 
 • genomfört BPH/MH är önskvärt för avelsdjuren. Om BPH har avbrutits bör hunden ej användas i avel förrän ett genomfört BPH har utförts.

 
Uppdaterad 2022-02-28