Avelspolicy

Krav för valphänvisning och avelspolicy ändras tills vidare pga pandemin:
Exteriörbedömning är godkänt i stället för utställningsresultat VG.

(Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att
hundenska gå i avel i den närmaste framtiden. Exteriörbedömning arrangerad av klubb inom SKK-organisationen
innebär att deltagande hund får ett kvalitetspris och en skriven kritik av en för rasen auktoriserad domare. Hunden
tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. )

Svenska Aussieklubbens Avelspolicy:

  • att uppfödaren är väl förtrogen med standarden och dess innebörd
  • att endast använda rastypiska hundar med god hälsa och mentalitet som avelsdjur
  • att inte använda avelsdjur under två års ålder och innan den är ögon- och knäledsundersökt. Aussieklubben rekommenderar att ålder för första valpkull ska vara lägst två år för både hane och tik. Lägsta ålder för att använda tik i avel är 18 månader enligt djurskyddsreglerna. Tvåårsålder endast är en rekommendation. 
  • att hunden är utställd i officiell klass med minst bedömningen Very good eller genomfört exteriörbedömning. 
  • att utnyttja den befintliga avelsbasen genom att använda fler svenska hanhundar. Önskvärt är att en hane används i avel tidigast vid två års ålder två gånger och efter några år, förslagsvis i femårsåldern, två gånger till om det inte har uppkommit någon allvarlig defekt eller ärftlig sjukdom hos avkomman och om avelsdjuret själv hållit sig frisk. Veteraner över åtta års ålder, som har hållit sig friska och tidigare lämnat friska valpkullar, är bra avelsmaterial och kan gärna användas på gamla dagar. En hane ska under sin livstid inte vara far till mer än fem kullar med den nuvarande storleken på avelsbasen (räknas endast svenskregistrerade valpar)
  • att avelsdjuren är ögonlysta före parningen. Det åligger hanhundsägaren att kontrollera att också tiken har giltiga ögonlysningsintyg och är fri från ärftliga ögonsjukdomar. Intyget bör inte vara äldre än två år.
  • att avelsdjuren skall ha intyg på att knäna är 0/0 vid patellaundersökningen eller högst 1/1 och då ska avelspartnern vara 0/0.
  • att hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ej ska användas i aveln.
  • att hundar har rastypiskt temperament. Genomfört BPH är önskvärt till avelsdjuren. Om BPH är avbrutits bör hunden ej användas i aveln.
  • att inavelsgraden ej överstiger 6,25 %
 
Rekommendation för valphänvisning, hanhundslistan och avelspolicy ändras tills vidare p g a pandemin.