Avelspolicy

Aussieklubbens rekommendationer är:

 • att uppfödaren är väl förtrogen med standarden och dess innebörd
 • att endast använda rastypiska hundar med god hälsa som avelsdjur
 • att inte använda tik under 18 månader och innan den är ögon- och knäledsundersökt samt utställd i officiell klass.
 • att inta använda hanen innan den är ögon- och knäledsundersökt samt utställd i officiell klass.
 • att utnyttja den befintliga avelsbasen genom att använda flera svenska hanhundar
 • att avelsdjuren ska vara utställda i officiell klass med minst 2 bedömningar VG, alternativt 1 VG i officell klass
  och känd BPH status med protokoll registrerat hos SKK.
 • att avelsdjuren är ögonlysta före parningen. Det åligger hanhundsägaren att kontrollera att också tiken har giltiga ögonlysningsintyg och är fri från ärftlig katarakt. Intyget bör inte vara äldre än två år (rekommendation och inte krav)
 • att avelsdjuren skall ha intyg på att knäna är 0/0 vid patellaundersökningen eller högst 1/1 och då ska avelspartnern vara 0/0 (rekommendation och inte krav)
 • att hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ej ska användas i aveln