• Uppfödare/Valpar

Uppfödare och valpar

Foto: A-K Rydholm Foto: A-K Rydholm

Veterinärdata

 

 

Ögonintyg 

Hundarna ska vara ögonlysta av veterinär med speciell kompetens för att påvisa ärftliga ögonsjukdomar.

 

  

Patellaintyg 

Hunden ska vara knäledsundersökt av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.