Poängräkning Årets Aussie

Slutgiltig lista för  Årets Aussie Tävlingar 2023 finns nedan:

Ni som placerar er som "Årets Aussie" måste själva skicka in bilder till både hemsidan och Aussieposten. 
Till hemsidan är det de 30 främst placerade hundarna som ska vara med och i tidningen publiceras endast de vinnande hundar. 
I "Årets Aussie" räknas: Årets utställning, Årets Aussie BIM, Årets Aussieveteran, Årets BIM veteran, Årets uppfödare, Årets Viltspår, Årets Lydnad, Årets Rallylydnad, Årets nosework, Årets agility

Medlemskap i Aussieklubben för hundens ägare ska vara registrerat och betalat innan den tävling man vill börja räkna poäng från. Retroaktiv betalning gäller ej. Senast den 15 januari ska resultaten vara Aussieklubben tillhanda.

Tänk på att inte skicka för litet format på bilden till tidningen, då blir bilden dålig i tryck.
 
Resultaten mailas till vår poängräknare Martina Granqvist Nkodia mail: wisbohammar@gmail.com

Bilder skickas till:
Mail till tidning: aussieklubben.aussieposten@gmail.com
Mail till hemsida: helena.akersved@helanici.se

LYDNAD
                                 Godkänt                  Uppflytt            1a placering
Startklass                 1p                               2p                  +1p

                                1a pris                      2a pris                    3e pris               1a placering
Klass 1                      4p                             3p                          2p                       +2p
Klass 2                      5p                             4p                          3p                      +3p
Klass 3                      6p                             5p                          4p                      +4p
Elitklass                    7p                              6p                         5p                      +5p

Ett lydnadsdiplom ger 1 extra poäng för just det diplomet. Regler för att få diplom i varje klass kan ni läsa om här http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2016/11/lydnadsdiplom-och-championat/
Blir ni lydnadschampion önskar vi att ni skickar in en bild på er tillsammans med titeln till hemsidan som hamnar under Tävlingar och lydnad.

Poängen räknas från max 5 officiella tävlingar under året.

 

AGILITY
                                                                 Kl 1                KL 2               KL 3               1a plac
Noll hinderfel, noll tidsfel                            7p                  8p                  9p                  +2p
Noll hinderfel men tidsfel                           6p                  7p                  8p                  +1p
5 hinderfel, noll tidsfel                                5p                  6p                  7p                  +1p
5 hinderfel med tidsfel                               4p                  5p                  6p                  +0,5p

Resultat från agilityklass och hoppklass räknas lika.

Målgång utan disk ger 2 poäng i samtliga klasser. Kan dock ej kombineras med ovanstående poäng på samma tävling.

Ett agilitydiplom ger 1 extra poäng på den tävlingen det intas. Regler för diplom finns här https://www.skk.se/sv/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/agility/Agilitydiplom--och-championat/

Blir ni agilitychampion önskar vi att ni skickar in en bild på er tillsammans med titeln till hemsidan som hamnar under Tävlingar och agility.

Poängen räknas från max 5 officiella tävlingar under året.

 

RALLYLYDNAD

                                                   Nybörjare       Fortsättning     Avancerad    Mästarklass 
Kvalificerande resultat                  3p                  4p                    5p                  6p                    
Ej kvalificerat resultat                   1p                  2p                    3p                  4p                     
1a placering                                 1p                  1p                    2p                  2p        
           
Kvalificerade resultat får den som uppnår 70 – 100 poäng. Ej kvalificerade resultat får den som uppnår 1 – 69 poäng. Ett rallylydnadsdiplom ger 1 extra poäng på den tävlingen det intas.

Rallylydnadsdiplom i respektive klass får man enligt det som står här https://www.skk.se/sv/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/rallylydnad/Rallylydnadsdiplom--och-championat/

Blir ni rallylydnadschampion önskar vi att ni skickar in en bild på er tillsammans med titeln till hemsidan som hamnar under Tävlingar och rallylydnad.

Poängen räknas från max 5 officiella tävlingar under året.

 

NOSEWORK

Doftprov                            Eukalyptus   Lagerblad     Lavendel      
                                            2p                  2p                  2p

Diplom                               NW1             NW2             NW3
                                            5p                  6p                  7p

Placering                            1                    2                    3                    4-8
                                           5p                  3p                  2p                  1p

Placering Bästa Sök,         1                    2                    3                    4-8
Behållare, Utomhus
Fordonssök                        5p                  3p                  2p                  1p

Ett noseworkdiplom ger 1 extra poäng för just det diplomet. Regler för att få diplom i varje klass kan ni läsa om här http://www.snwk.nu/wp-content/uploads/2015/09/T%C3%A4vlingsregler-f%C3%B6r-sporten-Nose-Work-1.0.pdf
Diplomen gäller både TSM o TEM.

Skulle jämnt resultat uppstå kommer vinnaren utses utifrån bästa tid.
Poängen räknas från max 5 officiella tävlingar under året.


VILTSPÅR     

                                            1a pris           2a pris            3pris
Öppen klass                          20p                15p                10p

Godkänt resultat i anlagsklass ger 15 poäng.

För ett HP i öppen klass får man 15 extra poäng.

Blir ni viltspårchampion önskar vi att ni skickar in en bild på er tillsammans med titeln till hemsidan som hamnar under Tävlingar och viltspår.

Högst 5 resultat får räknas, varav högst 2 stycken från samma domare.

2 poäng för deltagande i anlagsklass eller öppen klass utan resultat, kan ej kombineras med ovanstående poäng. Vinnaren av årets aussie viltspår är direktkvalificerad till nästa års viltspårsmästerskap i Terrierklubben, även den som kommer på andra plats.
Vi i aussieklubben har två platser att tillgå på terrierklubbens mästerskap och har valt att skicka de två som kommer överst på Årets Aussie viltspår dit.

FREESTYLE/HTM
                                               Klass I         Klass II         Klass III

Kvalificerade resultat                 3p                 4p                  5p
Ej kvalificerade resultat             1p                 2p                   3p
1a placering                               1p                1p                   2p

Kvalificerat resultat får den som uppnår 75% (7,5 poäng) i alla de tre delmomenten.
Ett Freestyle/HTM-diplom ger en extra poäng på den tävling den intas.

I klass I-II kan samtliga hundar erövra Freestyle- och HTM-diplom. För att erhålla i Freestyle respektive HTM krävs tre resultat i
klassen med en snittpoäng av minst 75% (7,5 poäng) i varje bedömningskategori.

Blir ni Freestyle eller HTM-champion önskar vi att ni skickar in en bild på er tillsammans med titeln till hemsidan som hamnar 
under tävlingar Årets Aussie.

Poängen räknas från max fem officiella tävlingar under året. Skickas in senast 19/1 (lite längre datum för att det är ny gren.)