Årets Aussie 2018 Nosework

1:a Sureprime's Pandora "Allie"
      Ägare: Elisabeth Odén
      Uppfödare: Britten Thörnblad
      Foto: Elisabeth Odén

POÄNGRÄKNING NOSEWORK

Doftprov                            Eukalyptus   Lagerblad     Lavendel      
                                            2p                  2p                  2p

Diplom                               NW1             NW2             NW3
                                            5p                  6p                  7p

Placering                            1                    2                    3                    4-8
                                           5p                  3p                  2p                  1p

Placering Bästa Sök,         1                    2                    3                    4-8
Behållare, Utomhus
Fordonssök                        5p                  3p                  2p                  1p

Ett noseworkdiplom ger 1 extra poäng för just det diplomet. Regler för att få diplom i varje klass kan ni läsa om här http://www.snwk.nu/wp-content/uploads/2015/09/T%C3%A4vlingsregler-f%C3%B6r-sporten-Nose-Work-1.0.pdf
Diplomen gäller både TSM o TEM.

Skulle jämnt resultat uppstå kommer vinnaren utses utifrån bästa tid.
Poängen räknas från max 5 officiella tävlingar under året.