Husdjursmässan i Karlstad 26-27 april 2014

Vår fina monter
Det fanns många olika djur på mässan

Rapport från aktiviteten i Karlstad.

Den 26-27 maj 2014 var klubben representerad på husdjursmässan i Karlstad med en rasmonter. Denna monter och de hundar som visades i denna möttes av ett stort intresse, och frågorna angående rasen var många. Om vi uppfattade våra besökare rätt, så är vår ras inte så känd på dessa breddgrader, och det visar bara hur viktigt det är att delta på sådana här aktiviteter, då det gäller att visa vilken bra ras våra Aussis är. Många trodde att detta var en liten ömtålig ras, men då de fick klart för sig vilken allround ras det är så, framkom det att det var många som kunde tänka sig rasen vid kommande köp av hund. Att locka kommande valköpare till vår ras var ju en av de grundläggande orsakerna till att vi var där. En spännande upplevelse var ju att bli intervjuad av mässans ägare inför en mängd människor, det är man ju inte van vid.

Då initiativet till att delta på husdjurmässan kom från mig, så vill jag passa på att tacka Tony och Bibbi för att de ställde upp och hjälpte till i montern. Jag vill också ta tillfället i akt och be alla medlemmar att ställa upp och hjälpa till vid kommande aktiviteter av denna sort, NI BEHÖVS för att sprida kunskapen om vår ras.

Björn Einarsson