Medlemsmötet 2021

Nu är det dags för vårt ordinarie medlmesmöte! P.g.a. Coronaläget och restriktioner kan vi inte ha ett fysiskt möte i år. Vi kommer istället att ha ett så kallat förenklat möte via Microsoft Teams Work. Det är med både bild och ljud. För att kunna delta behvöer ni en dator eller mobiltelefon. Endast dagordningens punkter och inkomna motioner behandlas. 
Mötet kommer att hållas lördagen den 27/2 kl. 14.00.

Hur anmäler du dig? Anmälan skickas via mail till Martina Granquist Nkodia: wisbohammar@gmail.com 
I mailet uppger du namn, telefon samt mailadress. Det går också bra att att anmäla sig på telefon: 070- 426 63 90. Sista anmälningsdag är 2021-02-23. Frågor kring mötet besvaras av Martina Granquist Nkodia.

Hur går mötet till? Genom att ni anmäler er kommer vi att i förväg att upprätta en röstlängd. Den läses upp på mötet och närvarokoll genomförs. Det kommer att skickas ut en länk som ni går in på och då ansluter ni till mötet. Anslut er ca 15 minuter innan mötet börjar.

Alla ordinarie medlemsmöteshandlingar och motioner kommer att skickas ut i god tid innan mötet till de som anmält sig. Senaste datumet för att skicka in motioner är 2021-02-08. Motionerna skickas till sekreterare Maritha Andersson: barkys.maritha@hotmail.com

Handlingarna till Medlemsmötet hittar du här: