Information från Avelskommittén

Hej alla uppfödare!

God fortsättning på det nya året!

Det har kommit en del synpunkter på brevet vi sände er före jul och det uppskattar vi. Det här är ju i portföret till något nytt. Vi vill förklara bakgrunden till våra rekommendationer. 
Rekommenderat antal kullar per hane bygger på forskning av en genetiker, Per-Erik Sundgren, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Han beskriver hur man bör agera för att hålla en ras frisk och livskraftig. 

För att göra det bör man ha så många avelsdjur som möjligt för att hålla inavelsgraden nere och undvika matadoravel och för att kunna utesluta en linje om den skulle visa sig bära på ärftliga sjukdomar eller defekter. 

Tabellerna i avelsdata visar att fyra kullar per hane är nära 5%. Det är tre hanar som har 5% eller mer av avkommorna; se tabellerna för de senaste fem åren. Vi ändrar till fem kullar per hane och ger möjlighet att också använda hanar i veteranåldern. (Se pdf till höger "Djur använda i avel").
Senaste RAS visar att inavelsgraden sjunkit och det är något att ta tillvara på. Låg inavelsgrad ger dessutom större kullar. 

Att tilltänkta avelsdjur har genomfört BPH är önskvärt för att man ska kunna få en uppfattning om deras mentalitet. Kastrationsundersökningen visade att många hanar kastreras av beteendemässiga orsaker, till exempel aggressivitet mot andra hundar. 
Vi i avelskommittén tar till oss alla synpunkter och fakta, som vi får till oss och ser fram emot nästa uppfödarmöte.

Vänliga hälsningar
Avelskommittén 2022-01-11
Saija Reiman-Walldén
Elisabet Odén
Tina Nordgren

Tidigare info från Avelskommittén hittar ni här som pdf:

Nedan presenteras pdf-listor på hur många kullar/valpar hanhundar har fått: