Övriga ansvariga 2023

Mötesansvarig
Martina Granquist Nkodia
wisbohammar@gmail.com

Poängräkning utställning
Leif Enqvist
enqvistblc368@gmail.com

Poängräkning tävlingar
Martina Granquist Nkodia
wisbohammar@gmail.com

Terrierposten ansvarig
Susanne Gussing
aussieklubben.ordforande@gmail.com