• Info från Fohm

Information från Folkhälsomyndigheten

I dessa pandemitider kommer det ständigt ny information från Folkhälsomyndigheten (Fohm). Här finns de senaste reglerna och rekommendationerna som gäller oss alla.

2021-12-03