Handlingar till Årsmötet

Aussieklubbens Årsmöte äger rum den 24e februari 2024, på Vilsta Konferens i Eskilstuna. 
Årsmötet startar kl. 11.00. 

Nedan finns handlingar till mötet.