Information från Styrelsen

Information från Styrelsemötet 12/8 2021
Sammanfattning av mötet 12 augusti.
 
Nu börjar styrelsens mötesteknik fungera. Alla får kallelse i god tid och har tid på att förbereda sig. Mötet gick fint - tack alla styrelsemedlemmar. Undertecknad gillar styrelsearbetet när vi har ett så bra samarbete i vår styrelse. 
 
Avelskommittén Josefine Barry, kennel Barry Hill`s och undertecknad kennel Jaskarin har jobbat med RAS tillsammans med Terrierklubbens RAS-ansvariga Anna-Karin Bergh. Det var inskickat till SKK, men efter vårt styrelsemöte kom det tillbaka igen, bara några små saker skulle ändras och den är nu på väg till SKK ytterligare en gång. Vi hoppas att dokumentet snart blir klart, då kallar vi till uppfödarmöte. 
 
Avelskommittén har planer att undersöka varför så många hanar kastreras, vi har liten avelsbas och onödiga kastrationer bör undvikas. Vi vill också ta reda på varför man gör det, förra hälsoundersökningen visade sig att många orsaker till katastration är  beteendemässiga, tex aggressivitet. 
 
Vi planerar också att hjälpa alla uppfödare i sitt avelsarbete och kartlägga lite mer vilka linjer som  har olika sjukdomar och att man då bör undvika att sätta ihop två linjer med samma typ av sjukdom. Här önskar vi öppet samarbete mellan svenska uppfödare. I Finland har avelskommittén jobbat med samma frågor under 20 års tid och det fungerar bra. Josefine ska delta på kennelklubbens avelsfunktionärsutbildning som börjar inom kort, Terrierklubben påpekade att varje rasklubb ska ha en person som har gått utbildningen. 
 
Avels- och aktivitetskommittén söker fortfarande frivilliga, välkomna att kontakta undertecknad om ni är intresserade. Vi är 256 medlemmar! 
 
Frågan om nya aussieägare kom upp på Facebook, vi får listan från Kennelklubben över alla nya aussieägare och tänkte kontakta dem och berätta om vår rasklubb, frågan är om det är tillåtet enligt GDPR. SKK har svarat att de kan ge information till rasklubbar, GDPR är där inget hinder, om SKK-medlemmar ej anmält reservation för utlämning av uppgifter till för SKK anslutna verksamheter.
 
Josefine Barry har skrivit om rasen till Terrierposten, undertecknad har hjälpt till med fina bilder. Tack alla - vilka fina bilder det blev och vi är väldigt glada att kunna få presentera vår härliga ras på detta sätt. Tack Josefine!
 
Aussieposten kommer att bli dubbelnummer vilket ni säkert redan har läst från Aussieposten 2/2021. Josefine Barry, kennel Barry Hill`s är redaktör för detta nummer. Manusstopp är 15 november, men tiden går fort. 
 
Vi har Aussiespecialen den 3 oktober i Tånga Hed. På lördag är det Terrierklubbens utställning i  samma inomhushall vilket innebär möjlighet att delta på två utställningar samma helg. Tånga Hed är ett hundvänligt område, det finns övernattningsmöjligheter på vandrarhem som är på samma område. Vi har bokat en lokal för lördag kväll för att ha lite trevlig samvaro och lättare middag med medlemmar. Tidigare har vi haft väldigt trevligt tillsammans. Boka boende direkt www.tangahed.se
 
Domaren kommer vara detsamma som tidigare styrelsen valde, dock blev det ingen special på grund av att  det saknades en utställningskommitté och på grund av pandemin skulle det ändå inte ha blivit av. Alla utställningar blev ju  inställda denna period. Domaren är Dodo Sandahl, Airedale uppfödare och känd exteriördomare. Vi hoppas att få många deltagare på vår rasspecial.
 
Det har även planerats ett par trimkurser. Britten Thörnblad, kennel Sureprime`s anordnar trimkurs i Kalmartrakterna, det blir nästa vår eftersom tidigare planerat datum är samma helg som vår special. Ursula Skanefors, kennel ForFun, planerar trimkurs i Luleå trakten. 
 
Klubben har anordnat två olika BPH-tillfällen, sammanlagt 9 Aussies genomförde BPH. Grattis till alla. 
 
Digitalisering av Aussieposten togs upp igen, Christina Enquist och Lisbeth Norén jobbar med detta samt med information om hur ni medlemmar kan påverka hur ni vill ha det i vår klubb. 
 
Hoppas vi ses på specialen,
Saija Reiman-Walldén
Ordförande Svenska Aussieklubben

____________________________________________________________________


Information från Styrelsemötet 10/6 2021
Liten sammanfattning av vårt senaste styrelsemöte. 
 
Vi hälsar Josefine Barry, Kennel Barryhill´s välkommen till avelskommittén. Med detta har vi två medlemmar i avelskommittén. Det känns verkligen trist att inga fler uppfödare är intresserade att vara med. Arbetet med ras och avel är trots allt den viktigaste delen i en rasklubbs uppgifter, både enligt SKK och och klubbens stadgar.
 
Tyvärr godkände inte SKK vår  RAS (Rasspecifika avelsstrategier). Det finns ytterligare mycket att göra och vissa påpekande är näst intill omöjliga att uppfylla. Undertecknad har haft kontakter med  Finland, USA och Australien för att få hjälp med vissa frågor. Det blev många positiva kontakter med uppfödare som har en mycket lång erfarenhet av uppfödning av Australisk Terrier. Den finländska avelskommittén har gjort ett fantastiskt arbete med avelsfrågor under många år. JTO motsvara vår RAS men finns tyvärr utgiven bara på finska. Styrelsen beslutade att undertecknad och Josefine arbetar vidare tillsammans med Terrierklubben.

 
BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning av hund) ordnas på två olika ställen ett i Nykvarn (Stockholm) och i Torslanda (Göteborg) Vi har totalt fått 20 platser och många anmälningar. Kul! Styrelsen beslutade att ALLA medlemmar med sina Aussies kan få sponsring på BPH. 
Helle Westman undersöker möjligheterna att ha BPH i Dalarna.Mentalitet är en av de viktigaste sakerna i uppfödningen och borde vara av stort intresse för alla uppfödare.
 
Aktivitetshelgen i augusti togs upp igen för det har kommit olika åsikter om plats.
Medlemsmötet önskade att det skall finnas boendemöjlighet inom samma område och där för föreslogs Gränna. I Klubbarp finns inga boendemöjligheter om man inte har husbil. Styrelsen beslutade att aktivitetshelgen blir i Klubbarp. Flera medlemmar behövs för att ordna helgen tillsammans.
 
Terrierposten nr 3 är ett specialnummer för Australisk Terrier. Historia, nuläge, hälsa och mentalitet. Tidigare har vi efterlyst en arbetsgrupp för specialnumret , men inte heller här har någon visat intresse. Synd att vår fina ras inte kan presenteras i Terrierposten.
 
Aussieposten ligger nu i startgroparna för utgivning precis som tidigare är planerat.
Men inte heller här finns det någon redaktör för kommande nummer, och detta innebär att detta nummer kan bli det sista numret av Aussieposten.
 
Digitaliseringsfrågan flyttades framåt. På medlemsmötet fick den nya styrelsen i uppdrag att utreda alla medlemmars åsikter vilka som föredrar digital eller papperstidning. Styrelsen beslutade att inte påbörja arbetet med undersökningen innan vi har en redaktör. Med avsaknaden av redaktör blir det ingen tidning av det ena eller andra slaget. I klubbens stadgar står det ingenting om att klubben måste ge ut en tidning.
 
Beslutades att Aussieposten nr 2/21 publiceras digitalt på prov på klubbens hemsida.
 
Aussieklubben får kontaktuppgifter på nya valpköpare från SKK. Bestämdes att kontakta dem och informera om klubben ifall deras uppfödare inte gjort. Tyvärr finns det några uppfödare som inte är medlemmar i Aussieklubben.

 
En kalender planeras att läggas ut på hemsidan, på detta sätt får man överblick över alla händelser och aktiviteter samt anmälningsdagar.
 
Min egen reflektion är att det finns ett väldigt litet intresse för klubbens medlemmar och uppfödare att engagera sig och delta i klubbens arbete. En styrelses uppgift är inte att göra allting själva utan det krävs ett samarbete med medlemmarna. Mina anteckningar ovan belyser detta och får mig att tro att om inte klubbens medlemmar och framförallt uppfödare tar en större del i arbetet så tror jag att klubben inte kommer att kunna existera i framtiden.
 
Hälsningar och önskan om en trevlig sommar!
Saija Reiman-Wallden ordförande

___________________________________________________________________


Information från Styrelsemötet 11/5 2021
En liten uppdatering från vårt förra styrelsemöte den 11:e maj 2021.
 
Vi hälsar Christina Engqvist välkommen som adjungerande sekreterare. Christina har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
 
Vi gick igenom rambudget och verksamhetsplan från tidigare styrelse. Vårt budgetarbete samt arbetet med verksamhetsplanen hoppas vi kunna färdigställa under nästa styrelsemöte. Ekonomin ser bra ut och medlemsantalet ökar.
 
Vi saknar en redaktör för klubbtidningen. Martina Granqvist är tillfällig redaktör, men vi hoppas på att någon medlem därute är villig att ta sig an uppgiften. Den viktigaste uppgiften för en redaktör är att leta intressant material såsom artiklar, kåserier, bilder eller att göra spännande intervjuer eller kanske ta upp hälsofrågor. Det finns en stor kunskapsbank bland våra medlemmar att ösa ur. En ny redaktör är nödvändig för att vi överhuvud taget skall kunna ge ut en tidning. 
 
Vi återkommer angående uppdraget på klubbmötet där styrelsen genom en motion ålades att utreda huruvida medlemstidningen kan digitaliseras eller kvarstå som papperstidning. 
 
Vårt digitala medlemsmöte upplevdes positivt och eventuellt planerar vi ett nytt digitalt medlemsmöte senare i år.
 
Vi har genomfört två trimkurser, en i Lindome och en i Norrtälje, båda blev fullbokade omedelbart. Vi planerar ytterligare en kurs i Norrland och en i Östersundstrakten. Uppfödare som är intresserade att anordna trimkurser på era områden och har många valpköpare kontakta styrelsen så hjälps vi åt.
 
BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning). Aussieklubben har bokat 10 platser i Nykvarn, ca 30 min bilväg från Stockholm. Klubben sponsrar anmälningsavgiften med 100 kronor per medlem.
Skriv in i er kalender den 7:e augusti!
 
Bland övriga aktiviteter blir det viltspår den 19-20 juni i Ulricehamn, fullbokad omedelbart. 
 
Den 26-27 är det aktivitetshelg om FHM:s restriktioner lättar till dess. På medlemsmötet kom önskemål om en plats där det är möjligt att övernatta även om man inte har husbil. Vi tänker att Gränna kan vara en sådan plats där man har en fin camping med möjlighet att hyra stugor. För några år sedan hade vi en rasspecial i Gränna som var mycket lyckad.
 
Vi planerar också för ringträningar och har genomfört den första.
 
Styrelsen tar gärna emot förslag till olika aktiviteter, så tveka inte om ni har förslag och önskemål. Kontakta Martina Granqvist för vidare planer.
 
Nästa styrelsemöte är den 10:de  juni. Om Ni vill ta upp några frågor med styrelsen kan ni maila till sekreteraren på sekreterare.ak@gmail.com
 
Hoppas vi träffas under sommaren någonstans i vårt avlånga land !
 
Hälsningar
Saija Reiman-Walldén
Ordförande

____________________________________________________________________


Information från Styrelsemötet 6/4 2021
Nu har vi haft vårt andra styrelsemöte där vi diskuterade många saker omkring vårt kommande arbete. 
 
En viktig punkt var styrelsearbetet och hur det skall fungera. För att få kontinuitet och smidighet i vårt arbete är det viktigt att protokollen från mötena skickas ut fortast möjligt efter mötet. Protokollet från föregående möte fick vi två timmar innan mötet och då ojusterat. Mötet beslöt att protokollet skall skickas ut till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och terrierklubben samt till medlemmar som efterfrågat detta, senast två veckor efter mötet justerat och signerat. Protokollet från medlemsmötet (årsmötet) skall distribueras omgående!.
 
Aussieklubben ordnar ett digitalt medlemsmöte via Teams den 18:de April. Se info på hemsidan eller på klubbens FB-sida. Alla är välkomna och vi hoppas att många medlemmar deltar.
 
Anette Barry är utställningsansvarig  och också sammankallande. Lis Norén är ny medlem, hon har tidigare jobbat med rasspecialerna. Ursula Skanefors har lovat vara stödperson, hon har CUA-utbildning (certifierad utställningsansvarig) I denna grupp behövs det flera personer så om ni brinner för utställningar kontakta Anette. Ännu vet vi inte om vi kommer att ha någon inofficiell rasspecial eller Club Show. Vid inofficiell utställning bör man ha en en auktoriserad domare och poängen räknas med på ”Årets Aussie”. Vid Club Show kan man inbjuda en erfaren Australisk Terrier uppfödare som domare och sådana har vi många av i Sverige! Allting beror på hur pandemisituationen utvecklas i Sverige och världen.
 
Tillsvidare har vi ingen poängräknare för utställningar, Marie Fast lovade vara kontrollräknare när vi hittar en poängräknare. Frågan skall tas upp senare eftersom vi i skrivande stund inte har några utställningar att se fram emot.
 
Terrierklubben ordnar ViltspårSM för alla terrierraser söndagen den 20:e juni 2021 i Östergötland. Viltspårprovet är officiellt och genomförs i öppenklass (ÖKL) enligt SKK:s regelverk. Respektive rasklubb väljer själv ut sina representanter men deltagande hund måste ha uppnått titeln SEVCH. Aussieklubben har valt att Årets Viltspår Aussie 2019 och 2020 blir representanter.
 
Rasspecifik avelsstrategi RAS för Australisk Terrier är nu åter inskickad till terrierklubben och vi väntar nu på godkännande från TK och SKK.
Tack till de uppfödare som deltog i den sista revideringen och tillförde bra kommentarer och åsikter.
Kennel Cooktown, Bernt Bohlin, Skåne
Kennel Fastlove´s, Marie Fast, Dalarna
Kennel Hoksel, Elisabet Odén, Gotland
Kennel Mongrels, Lena Eliasson-Siversson, Västra Götaland
Kennel Nellyson´s, Tina Nordgren, Skåne
Kennel Sureprime´s, Britten Törnblad, Kalmar
Kennel Jaskarin, undertecknad, Sörmland.
 
Positivt att så många kennlar deltog. Vi planerar Uppfödarmöte när RAS är godkänt. RAS måste utvärderas årligen enligt SKK. Intresserade kan läsa äldre RAS-dokument på klubbens hemsida.
 
Klubbens tidigare avelsråd Birgitta Sundell har tillfrågats att fortsätta, men vi har inte fått något svar. Styrelsen beslutade att undertecknad ska fortsätta vara RAS ansvarig och ingå i avelskommittén tillsammans med Karin Sjödin som utsetts till avelsråd.
 
BPH (beteende och personlighetsbeskrivning Hund) diskuterades via mailkonversationer i samband med den sista RAS-revideringen. Hundarnas mentalitet är en viktig sak i avelsarbetet.
Hittills har 52 hundar genomgått BPH varav endast 3 av dessa hundar avbröts av testledaren på grund av  rädsla. Australisk Terrier är en orädd ras! Klubben beslutade att sponsra med 100kr/hund/ägare med ett maxantal 10st/år. BPH har blivit mycket populärt så det är svårt att få tider. Vi försöker hitta datum under året.
 
Beträffande Terrierpostens Aussiespalt valdes Lis Norén att i samarbete med styrelsen ansvara för att vi är representerade i varje nummer. Kontakta Lis med texter och fina bilder och diverse aktiviteter som vi kan publicera i tidningen. Hennes kontaktuppgifter hittar ni på klubbens hemsida under styrelse/valberedningen.
 
Klubben har avtal med Agria angående sponsring. Agria betalar ut en fast och en rörlig summa i samband med specialer eller andra aktiviteter enligt en fastställd handlingsplan. Anette Barry är kontaktperson och möte med Agria är planeras.
 
Mötet beslutade också att undertecknad blir ansvarig utgivare för Aussieposten.
 
Nästa styrelsemöte är den 11:e maj 2021
 
Saija Reiman-Walldén
Ordförande


_____________________________________________________

Inforamtion från Styrelsemötet 9/3 2021


Nu har den nya styrelsen haft sitt första digitala möte. Årsmötesprotokollet har fortfarande inte kommit, vi väntar på att justeringsrundan blir klar. Trots det kan vi ju börja planera både verksamhetsplan och budget för vårt kommande arbetsår. Vi har också stöd från Svenska Terrier klubben i vårt arbete.
 
Ansvariga för de olika arbetsgrupperna enligt följande:
Avelskommittén: Karin Sjödin är veterinär med lång erfarenhet från rasen och egen uppfödning. Vi hoppas att Birgitta Sundell vill fortsätta med klubbens frågor rörande avelsråd. RAS-arbetet är inskickat och vi väntar på godkännande.

Utsätllningskommittén: Saija Reiman-Wallén och Annette Barry       
Rasspecialen 2020-06-06 inställd pga Corona.
Rasspecialen  2021-07-30 ställdes in på ansökan av tidigare styrelse redan 2020-06-29. På grund av detta beslöts att klubben inte skulle få anrodna officiell utställning varken 2022 eller 2023. Vi kan ha nästa officiella utställning 2024. Innan dess kan vi arrangera inofficiella rasspecialer.

Aktivitetskommittén: Martina Granqvist       
Här behövs det flera personer från hela landet så att alla har möjlighet att arrangera olika aktiviteter i samarbete med Aussieklubben. Planerad aktivitet i Klubbarp 27-29/8. Platsen är bokad.
Vi har att förhålla oss till FHM:s och SKK:s restriktioner i all aktivitetsplanering.                                                                      
 
Övriga funktionärer:              
Helena Åkersved, webmaster
Marie Fast och Helle Westman, Aussieklubbens Facebooksida
Marina Granqvist, poängräknare för Agility, Rallylydnad, Viltspår och Lydnad. Klubben saknar poängräknare för Utställning.
Maritha Andersson, redaktör på Aussieposten (dock ej om den blir digital.)
 
Vi planerar att ha ett digitalt medlemsmöte via Teams den 18 April. Martina Granqvist ansvarar för Teams.Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet att deltaga. Mer info om detta på hemsidan och Facebook.
 
I varje nummer av Terrierposten har vi möjlighet att skriva någonting om vår fina ras samt bifoga bilder. Vi hoppas att det finns intresse hos någon av klubbens medlemmar att fatta pennan och berätta om livet med en Australisk Terrier. Anmäl gärna intresse till styrelsen.
 
Aussieklubben välkomnar 30 nya valpköpare enligt senaste Aussieposten. Lycka till med era valpar! Uppfödarna betalar det första årets medlemsavgift till klubben. Tack för det till: 
Tina Nordgren Kennel Nellyson´s
Bernt Bohlin Kennel Cooktown
Britten Törnblad Kennel Sureprime´s
Marie Fast Kennel Fastlove´s
Saija Reiman-Wallden Kennel Jaskarin
Birgitta Sundell Kennel Dendu
 
Vår förhoppning är att alla uppfödare av Australisk Terrier blir medlemmar i Svenska Aussieklubben, 5 kennlar är inte med. Enligt stadgarna är klubbens främsta målsättning att avla exteriört fullgoda rasrena hundar samt främja en avel som är mentalt och fysiskt sund. 
 
 
Hälsningar,
Saija Reiman-Walldén
Ordförande Svenska Aussieklubben