Information från Styrelsen

Information från Styrelsemötet 6/4 2021
Nu har vi haft vårt andra styrelsemöte där vi diskuterade många saker omkring vårt kommande arbete. 
 
En viktig punkt var styrelsearbetet och hur det skall fungera. För att få kontinuitet och smidighet i vårt arbete är det viktigt att protokollen från mötena skickas ut fortast möjligt efter mötet. Protokollet från föregående möte fick vi två timmar innan mötet och då ojusterat. Mötet beslöt att protokollet skall skickas ut till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och terrierklubben samt till medlemmar som efterfrågat detta, senast två veckor efter mötet justerat och signerat. Protokollet från medlemsmötet (årsmötet) skall distribueras omgående!.
 
Aussieklubben ordnar ett digitalt medlemsmöte via Teams den 18:de April. Se info på hemsidan eller på klubbens FB-sida. Alla är välkomna och vi hoppas att många medlemmar deltar.
 
Anette Barry är utställningsansvarig  och också sammankallande. Lis Norén är ny medlem, hon har tidigare jobbat med rasspecialerna. Ursula Skanefors har lovat vara stödperson, hon har CUA-utbildning (certifierad utställningsansvarig) I denna grupp behövs det flera personer så om ni brinner för utställningar kontakta Anette. Ännu vet vi inte om vi kommer att ha någon inofficiell rasspecial eller Club Show. Vid inofficiell utställning bör man ha en en auktoriserad domare och poängen räknas med på ”Årets Aussie”. Vid Club Show kan man inbjuda en erfaren Australisk Terrier uppfödare som domare och sådana har vi många av i Sverige! Allting beror på hur pandemisituationen utvecklas i Sverige och världen.
 
Tillsvidare har vi ingen poängräknare för utställningar, Marie Fast lovade vara kontrollräknare när vi hittar en poängräknare. Frågan skall tas upp senare eftersom vi i skrivande stund inte har några utställningar att se fram emot.
 
Terrierklubben ordnar ViltspårSM för alla terrierraser söndagen den 20:e juni 2021 i Östergötland. Viltspårprovet är officiellt och genomförs i öppenklass (ÖKL) enligt SKK:s regelverk. Respektive rasklubb väljer själv ut sina representanter men deltagande hund måste ha uppnått titeln SEVCH. Aussieklubben har valt att Årets Viltspår Aussie 2019 och 2020 blir representanter.
 
Rasspecifik avelsstrategi RAS för Australisk Terrier är nu åter inskickad till terrierklubben och vi väntar nu på godkännande från TK och SKK.
Tack till de uppfödare som deltog i den sista revideringen och tillförde bra kommentarer och åsikter.
Kennel Cooktown, Bernt Bohlin, Skåne
Kennel Fastlove´s, Marie Fast, Dalarna
Kennel Hoksel, Elisabet Odén, Gotland
Kennel Mongrels, Lena Eliasson-Siversson, Västra Götaland
Kennel Nellyson´s, Tina Nordgren, Skåne
Kennel Sureprime´s, Britten Törnblad, Kalmar
Kennel Jaskarin, undertecknad, Sörmland.
 
Positivt att så många kennlar deltog. Vi planerar Uppfödarmöte när RAS är godkänt. RAS måste utvärderas årligen enligt SKK. Intresserade kan läsa äldre RAS-dokument på klubbens hemsida.
 
Klubbens tidigare avelsråd Birgitta Sundell har tillfrågats att fortsätta, men vi har inte fått något svar. Styrelsen beslutade att undertecknad ska fortsätta vara RAS ansvarig och ingå i avelskommittén tillsammans med Karin Sjödin som utsetts till avelsråd.
 
BPH (beteende och personlighetsbeskrivning Hund) diskuterades via mailkonversationer i samband med den sista RAS-revideringen. Hundarnas mentalitet är en viktig sak i avelsarbetet.
Hittills har 52 hundar genomgått BPH varav endast 3 av dessa hundar avbröts av testledaren på grund av  rädsla. Australisk Terrier är en orädd ras! Klubben beslutade att sponsra med 100kr/hund/ägare med ett maxantal 10st/år. BPH har blivit mycket populärt så det är svårt att få tider. Vi försöker hitta datum under året.
 
Beträffande Terrierpostens Aussiespalt valdes Lis Norén att i samarbete med styrelsen ansvara för att vi är representerade i varje nummer. Kontakta Lis med texter och fina bilder och diverse aktiviteter som vi kan publicera i tidningen. Hennes kontaktuppgifter hittar ni på klubbens hemsida under styrelse/valberedningen.
 
Klubben har avtal med Agria angående sponsring. Agria betalar ut en fast och en rörlig summa i samband med specialer eller andra aktiviteter enligt en fastställd handlingsplan. Anette Barry är kontaktperson och möte med Agria är planeras.
 
Mötet beslutade också att undertecknad blir ansvarig utgivare för Aussieposten.
 
Nästa styrelsemöte är den 11:e maj 2021
 
Saija Reiman-Walldén
Ordförande


_____________________________________________________

Inforamtion från Styrelsemötet 9/3 2021


Nu har den nya styrelsen haft sitt första digitala möte. Årsmötesprotokollet har fortfarande inte kommit, vi väntar på att justeringsrundan blir klar. Trots det kan vi ju börja planera både verksamhetsplan och budget för vårt kommande arbetsår. Vi har också stöd från Svenska Terrier klubben i vårt arbete.
 
Ansvariga för de olika arbetsgrupperna enligt följande:
Avelskommittén: Karin Sjödin är veterinär med lång erfarenhet från rasen och egen uppfödning. Vi hoppas att Birgitta Sundell vill fortsätta med klubbens frågor rörande avelsråd. RAS-arbetet är inskickat och vi väntar på godkännande.

Utsätllningskommittén: Saija Reiman-Wallén och Annette Barry       
Rasspecialen 2020-06-06 inställd pga Corona.
Rasspecialen  2021-07-30 ställdes in på ansökan av tidigare styrelse redan 2020-06-29. På grund av detta beslöts att klubben inte skulle få anrodna officiell utställning varken 2022 eller 2023. Vi kan ha nästa officiella utställning 2024. Innan dess kan vi arrangera inofficiella rasspecialer.

Aktivitetskommittén: Martina Granqvist       
Här behövs det flera personer från hela landet så att alla har möjlighet att arrangera olika aktiviteter i samarbete med Aussieklubben. Planerad aktivitet i Klubbarp 27-29/8. Platsen är bokad.
Vi har att förhålla oss till FHM:s och SKK:s restriktioner i all aktivitetsplanering.                                                                      
 
Övriga funktionärer:              
Helena Åkersved, webmaster
Marie Fast och Helle Westman, Aussieklubbens Facebooksida
Marina Granqvist, poängräknare för Agility, Rallylydnad, Viltspår och Lydnad. Klubben saknar poängräknare för Utställning.
Maritha Andersson, redaktör på Aussieposten (dock ej om den blir digital.)
 
Vi planerar att ha ett digitalt medlemsmöte via Teams den 18 April. Martina Granqvist ansvarar för Teams.Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet att deltaga. Mer info om detta på hemsidan och Facebook.
 
I varje nummer av Terrierposten har vi möjlighet att skriva någonting om vår fina ras samt bifoga bilder. Vi hoppas att det finns intresse hos någon av klubbens medlemmar att fatta pennan och berätta om livet med en Australisk Terrier. Anmäl gärna intresse till styrelsen.
 
Aussieklubben välkomnar 30 nya valpköpare enligt senaste Aussieposten. Lycka till med era valpar! Uppfödarna betalar det första årets medlemsavgift till klubben. Tack för det till: 
Tina Nordgren Kennel Nellyson´s
Bernt Bohlin Kennel Cooktown
Britten Törnblad Kennel Sureprime´s
Marie Fast Kennel Fastlove´s
Saija Reiman-Wallden Kennel Jaskarin
Birgitta Sundell Kennel Dendu
 
Vår förhoppning är att alla uppfödare av Australisk Terrier blir medlemmar i Svenska Aussieklubben, 5 kennlar är inte med. Enligt stadgarna är klubbens främsta målsättning att avla exteriört fullgoda rasrena hundar samt främja en avel som är mentalt och fysiskt sund. 
 
 
Hälsningar,
Saija Reiman-Walldén
Ordförande Svenska Aussieklubben