• Info om Kennelhosta

Information om projektet Kennelhosta hos hund

SLU

Sveriges lantbruksuniversitet

 

Institutionen för kliniska vetenskaper                                      2013-04-25

 

Information om projektet Kennelhosta hos hund

 

Kort bakgrund om projektet

 

Kennelhosta är en välkänd sjukdom som oftast är lätt att känna igen. Diagnosen

ställs vanligen kliniskt utan att fastställa vilka virus och/eller bakterier som är

sjukdomsorsaken. Det finns därför begränsad kunskap om vilka smittämnen som

förorsakar sjukdomsutbrott. Detta projekt syftar till att ge en bild av smittläget i

Sverige, information som är viktig för att kunna förebygga sjukdom och förhindra

smittspridning.

 

Vilka hundar får vara med i projektet?

 

Hundar som har typiska symtom på kennelhosta (karakteristisk hosta). Hunden ska

ha uppvisat symtom maximalt en vecka (max 7 dagar).

 

Friska kontrollhundar ska komma från ett hushåll där inga hundar har uppvisat

symtom på kennelhosta det senaste halvåret. Maximalt två hundar som bor i

samma hushåll provtas.

 

Vilka hundar får inte vara med i projektet?

 

Hundar som har hostat mer än en vecka (7 dagar). Ytterligare hund om två hundar

från hushållet redan är inkluderade. Hundar som behandlas med antibiotika vid

provtagning.

 

Vilka prover kommer att tas?

 

1. Topsprover från nos och svalg för virologiska och bakteriologiska analyser.

2. Serum för analyser av akutfasprotein (C-reaktivt protein, CRP) och antikroppar.

3. Helblod (EDTA) med utstryk för blodcellsanalys.

 

För mer information kontakta:
Jonas Wensman, projektledare (tfn: 018-671446, Jonas.Wensman@slu.se)

 

Lokala kontaktpersoner
Cecilia Palmers/Karin Kriström, Djursjukhuset Albano, Danderyd (tfn: 08-50530400)
Sofia Hanås, Djurkliniken Västerås (tfn: 021-411086)
Ulrika Dreimanis, Regiondjursjukhuset Helsingborg (tfn: 042-168000)

Kicki Östensson, Veterinärmottagningen Kusthöjden, Härnösand (tfn: 0611-20000)
Ann-Mari Kjellgren, Västra Djursjukhuset, Västra Frölunda (tfn: 031-450700)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden

tel: +46 (0)18-67 10 00

Org.nr 202100-2817 info@slu.se

www.slu.se