• Ekollon

Ekollon

Se upp så era hundar inte får i sig ekollon. Ekollon innehåller Tannin som är giftigt för hundarna. Ämnet är frätande och kan skada njurar och lever. De kan också orsaka inflammation i mag- och tarmkanal.

I alltför stor dos kan Tannin vara dödligt. Symtomen är matvägran, förstoppning, trötthet, feber. Förstoppningen övergår efter 2-10 dygn till tjärliknande diarré.

Misstänker du Tanninförgiftning - kontakta din veterinär.