Valberedningen

Valberedningens ordförande

Christina Engqvist
Albrektsgatan 2
742 32 Östhammar
Tel: 018-324321 mobil: 0707-413842
engqvist.christina@gmail.com

Anki Ekberg
Prästkragevägen 7
575 37 Eksjö

0381-144 59
072-232 53 02
ankie.ekberg@gmail.com

Lena Siversson
Dingvall 37
457 61 Hällevadsholm
070-825 04 63
mongrelskennel@gmail.com