Valberedningen

Björn Einarsson sammankallande 1 år
Gamla Landsvägen 29c, 686 95 Västra Ämtervik
mob.073-810 80 90
bjorn-einarsson@telia.com
 
(Birgitta) Bibbi Sundell 2 år
Porla Gränd 54, 702 28 Örebro
mob 070-768 02 86
bibbi.sundell@outlook.com
 
Christina Engqvist 1 år.
Albrektsgatan 2, 742 32 Östhammar
mob. 070-741 38 42
engqvist.christina@gmail.com