• Aussieklubben

Foto: Kaj Fröling

Foto: Lotta Berlin

Foto: Nils Sjöö

Foto: Maritha Andersson


ANSLAGSTAVLA

Presstopp för Aussieposten nr 3 är den 15 augusti

Kom ihåg att skicka in roliga bilder på hoppande aussies till redaktören!


Hälsoenkät 2018
Aussieklubben vill kartlägga det aktuella hälsoläget hos vår ras och har därför skapat en hälsoenkät riktad till ägare av Australisk terrier som besvaras via länk nedan. Undersökningen tar ca 15 minuter och just ditt svar är mycket viktigt för att få en så heltäckande bild som möjligt.
Vi ber dig att besvara enkäten oavsett om din hund varit frisk hela livet eller om den haft något problem. Undersökningen gäller både avlidna hundar och de som fortfarande lever och enbart hundar i Sverige (inte exporterade).
Vi vill gärna ha in enkätsvar för hundar födda från år 2000 och framåt.
Varje enkät gäller för 1 hund. Har du flera Aussies ber vi dig att fylla i en för varje.
Svaret är anonymt och går inte att knyta till något särskild hund eller person.
Vi skulle vilja ha ditt svar senast den 1 september. Men det är lätt att glömma så gör den gärna så snart som möjligt. :)

Du kommer till enkäten om du klickar på denna text!

Med tillönskan om en skön sommar!
Styrelsen


Aussieklubben söker webbmaster samt ny poängräknare till årets Aussie - utställning
Kontakta styrelsen
 

UPPDATERINGAR

2018-07-30
Presstopp Aussieposten 15/8

2018-06-19
Hälsoenkät 2018

2018-06-18
Uppfödarförteckning och valp-
hänvisning åter på plats!
Kennel Casadis är ny uppfödare och har valpar!
Anslagstavla


2018-05-22
Poänggivande hundar Hässleholm och Hörby
Årets Aussie utställning


2018-05-17
Kennel Mongrels har valpar

2018-05-17
Poänggivande hundar Aussiespecialen och Tånga hed
Aktuell Lista
utställning


 

loading...

Bli medlem du också!

Läs mer