• Hälsoenkät 2018

Hälsoenkät 2018
 
Aussieklubben vill kartlägga det aktuella hälsoläget hos vår ras och har därför skapat en hälsoenkät riktad till ägare av Australisk terrier som besvaras via länk nedan. Undersökningen tar ca 15 minuter och just ditt svar är mycket viktigt för att få en så heltäckande bild som möjligt.
Vi ber dig att besvara enkäten oavsett om din hund varit frisk hela livet eller om den haft något problem. Undersökningen gäller både avlidna hundar och de som fortfarande lever.
Vi vill gärna ha in enkätsvar för hundar födda från år 2000 och framåt.
Varje enkät gäller för 1 hund.
Har du flera Aussies ber vi dig att fylla i en för varje.
Svaret är anonymt och går inte att knyta till något särskild hund eller person.
Vi skulle vilja ha ditt svar senast den 1 september. Men det är lätt att glömma så gör den gärna så snart som möjligt. :)

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen


https://app.easyquest.com/q/z8W9X