• Promenad

Vi ses på en australisk terrier-promenad i Göteborg!

Söndagen den 16/6 kl 14 träffas vi på parkeringen vid Skatås motionscentrum.

Vi bjuder på fika om ni anmäler i er i förväg till
mona.olssonoberg@gmail.com