Årets Aussie 2019 UtställningÅrets Aussielista Utställning

Poänggivande hundar

Göteborg 3/1
Göteborg 4/1