STYRELSEPROTOKOLL

Styrelsen har efter kontakt med SvTek beslutat att protokoll inte läggs ut på hemsidan. Detta är främst för att vi inte har möjlighet att göra en dold sida med inloggning endast för medlemmar.