Sponsor/Profilering/Marknadsföring

Ansvariga i styrelsen:
Mona Olsson Öberg
Segerlindsgatan 15
41653 Göteborg
Tel 0707882593
mona.olssonoberg@gmail.com