Avelskommitté

Ansvarig mot styrelsen
Bernt Bolin
Svedalavägen 125
23841 Oxie
070-854 86 74 
bolin-b@bredband.net