Aktivitetskommitté

Ansvarig i styrelsen:
Jessica Adamsson
Björngatan 11A,
55337 Jönköping
Tel 070-597 55 45
jessica.adamsson1@gmail.com