Välkommen till uppfödar- och medlemsträff på Tånga Hed 20 oktober - förlängd anmälningstid till 30 september!
Tid: 16:30 - ca 20:30
Plats: Lektionssalen, Tånga Hed

Agenda:

* Genomgång av och diskussion om resultatet av årets hälsoenkät och jämförelse med tidigare undersökningar
* Arbetet med RAS 2019 - läs gärna lathund för utvärdering samt RAS från 2014 i förväg!
* Föredrag av Jessica Adamsson om användning av Aussies i Agility, Nosework m.fl. aktiviteter
* Övriga aktuella frågor

Anna-Karin Bergh, ordförande Borderterriersällskapet och ledamot i SvTeK:s avelskommitté kommer att medverka. 

Anmäl dig också gärna om du vill vara med på ljudlänk och ange det i så fall i meddelandefältet. Vi räknar med att ordna det om det finns intresse.

Vi vill gärna ha förslag på ytterligare diskussionspunkter, lägg in detta i anmälan eller hör av dig via e-post till Mona Olsson Öberg
 

Genom att klicka på "Skicka meddelande" godkänner du att vi enligt GDPR lagrar dina kontaktuppgifter för att genomföra uppfödar- och medlemsträffen den 20 oktober på Tånga Hed. Kontaktuppgifterna kommer att raderas senast vid årsskiftet 2018/2019.