• Uppfödar/Medlemsträff 181020

Uppfödar- och medlemsmöte i Tånga Hed 181020

Aussieklubben ordnade i samband med terrierutställningen den 20 oktober en medlems- och uppfödarträff i Tånga Hed. Vid mötet diskuterades den nyligen avslutade hälsoundersökningen och den kommande revideringen av RAS. Anna-Karin Bergh från Terrierklubbens avelkommitté deltog och bidrog med värdefulla erfarenheter och råd inför revideringen. Hälsoenkäten visar att vår ras är frisk, inga alarmerande uppgifter om sjukdomar har framkommit. Resultatet liknar mycket den undersökning som gjordes 2012. Det är viktigt att vi har ett fortsatt aktivt och bra arbete rörande hälsa och mentalitet för rasen. Diskussionen och genomgången av hälsoenkäten upplevdes positivt, och det kändes att de uppfödare som var med hade bra tankar om australisk terrier. För arbetet med RAS är det viktigt att vi tar fram mätbara mål och tydliga strategier för hur vi skall nå målen och att dessa är väl förankrade hos uppfödare.           
Jessica Adamsson berättade om olika aktiviteter, rallylydnad, agility och spår med hjälp av sin australiska terrier Bibbi. Det var en intressant och lärorik föreläsning. Ett exempel från deras debut i agility ges i denna länk https://www.youtube.com/watch?v=k5raFMKIsn8
Vi diskuterade också möjliga kommande aktiviteter i klubben, några önskemål som framkom var
·         Träningshelg för introduktion av t ex agility, spår mm
·         Trimkurs
·         Tillfällen för BPH
·         Fler uppfödar- och medlemsträffar
Alla deltagare upplevde kvällen som väldigt trevlig och positiv, och klubben hoppas att det nästa gång kommer ännu fler deltagare.
 
Foto: Saija