• Specialen 2019

Välkommen till Specialen för australisk terrier 2019
Inbjudan

Anmälan till Aussiespecialen

Specialen i Alfta 2017
Foto: Nils Sjöö