2019-08-02
Ordförandes rader!

 
Återigen har vi en riktigt mörk och kulen årstid. Julen står för dörren och ett nytt år närmar sig. Jag vill påminna alla om att betala medlemsavgiften för 2020 så ni inte missar någon tidning och aktuella nyheter från klubben.
Styrelsearbetet flyter på. Tyvärr har vi varit tvungna att diskutera vår Aussiespecials vara eller inte vara! Som det är nu har vi ingen utställningskommitté i vår klubb och att styrelsen ska anordna en utställning/år är alldeles för betungande för oss! Nästa styrelsemöte kommer vi rösta om förslaget att ha officiell Aussiespecial vartannat år istället. Vi i styrelsen gör vårt uppdrag ideellt och det är helt enkelt för arbetsamt att även ha en utställning varje år att arbeta med!
Aussiespecialen 2020 kommer att hållas som utlovat! Vi diskuterar att istället ordna en aussieträff med aktiviteter för våra medlemmar!
Klubben anordnade BPH dag i Örebro och det var 5 ekipage som deltog. Det var beskrivarens första kontakt med australisk terrier och han var mycket imponerad av vår ras! Vi som var där hade en trevlig dag och det är så givande att träffa andra hundägare och prata om våra underbara hundar. Jag hoppas att vi kan anordna fler BPH dagar i andra delar av landet. 
Vårt ordinarie medlemsmöte (årsmöte) kommer att vara i Göteborg 2020-02-22. (Se mer info inne i tidningen). Vi ska också försöka få till en föreläsning i något intressant ämne. Jag önskar och hoppas att många medlemmar som bor i västra delen av vårt land kommer!
Jag vill önska er alla en
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
 

Birgitta Sundell
 

 

Ordförande Birgitta (Bibbi) Sundell

"Elda"