Ordörandes rader
2020-04-20

 Hej kära medlemmar!

Först vill jag tacka er för förtroendet att återigen blivit vald till klubbens ordförande! Jag känner mig mycket hedrad och kommer tillsammans med övriga i styrelsen att försöka göra arbetet med den äran. 

Vårt ordinarie medlemsmöte avhölls i Göteborg 2020-02-22, och vi var 14 klubbmedlemmar som slöt upp. Dagen började med en mycket intressant föreläsning av etolog Emilie De Boussard. Vi fick en inblick i hundens historia, och om hundens sinnen och kognition. Därefter bjöd klubben på kaffe och smörgås. 
Vår mötesordförande i år var Gunnar Pettersson och mötessekreterare var Mona Olsson Öberg. Valberedningens förslag, såväl till styrelseledamöter och revisorer, röstades enhälligt igenom.

Vi hade två motioner som mötet skulle ta ställning till. Motion 1 som yrkade på att klubben ska byta namn till att innehålla hela rasnamnet ”australisk terrier” biföll mötet enhälligt.
Motion 2 som yrkade på att alla årets aussietävlingar skulle tas bort avslog mötet.
Styrelsen kommer under året att arbeta med motion 1. Löpande information om arbetet med att byta namn kommer vi att publicera på vår hemsida, på FB sidan och i tidningen.

Tyvärr måste vi tala om att medlemsantalet fortfarande minskar! Det är mycket alarmerande och om klubben ska överleva måste vi alla ta krafttag och försöka värva fler medlemmar. Mycket kan våra kennlar bidra med genom att betala valpköparnas medlemsavgift till reducerat pris!
En rasklubb är oerhört viktig för en ras överlevnad!

Tyvärr fick vi ställa in både BPH-dagen och rasspecialen pga coronakrisen.
Detta var allt för denna gång och jag önskar er en skön och solig och vår!

Er ordförande
Birgitta ”Bibbi” Sundell
  

 

Ordförande Birgitta (Bibbi) Sundell

"Elda"