Ordörandes rader
2020-08-30

 Hej alla glada medlemmar!  

Jag hoppas alla har haft en skön sommar, laddat batterierna och är utvilade till hösten! 
Vi har haft höstens första styrelsemöte och har lite nytt att berätta.
Styrelsen har tidigare beslutat att ha Aussiespecialen vartannat år, vilket betyder att Aussiespecialen 2021 är inställd! Detta beslut grundar sig på att klubben inte har någon utställningskommitté! Istället ska vi ha en aktivitetshelg det året. Mer info om detta kommer senare då planeringen fortfarande pågår.
Vi planerar att ha Aussiespecialen 2022 MEN den blir då inofficiell. Det beror på att SKK beslutat att vi inte får ha officiella utställningar 2022 och 2023.
Om vi ska ha officiella specialer i framtiden behöver klubben personer som vill arbeta med utställning. Så hör av er till vår sekreterare, Maritha Andersson, om ni är sugna på att hjälpa till!

SvTek har avslagit vår ansökan om att byta namn på klubben. Orsaken är att motionen var skriven med flera förslag än just byte av klubbnamn. Vi måste behandla det igen på nästa ordinarie medlemsmöte 2021. Styrelsen kommer att skriva den motionen till mötet. 
RAS-arbetet fortsätter och vi hoppas på ett godkännande från SKK under hösten. Det tar tid att arbeta fram ett nytt RAS då SvTek kommer in med påpekande om dokumentet, som vi då måste ändra igen
.
En glädjande trend är att antalet registrerade valpar i år är på uppåtgående igen. I skrivandets stund har vi 90 registrerade valpar och det är fler än vi hade 2018 och 2019! En förhoppning är att vi också får fler medlemmar i klubben!
Vi har och har haft ett tråkigt år med Coronapandemin. Vi har inte kunnat träffas på olika evenemang eller umgåtts som vi brukar över hela landet.
Jag hoppas att det fortsätter åt rätt håll så vi snart kan börja träffa varandra igen!
Styrelsen vill gärna att ni hör av er om ni har förslag och idéer till verksamheten! 
Med hopp om en skön höst avslutar jag mina rader här!

Ta hand om er och voffsingarna!
Birgitta ”Bibbi” Sundell

Ordförande Birgitta (Bibbi) Sundell

"Elda"