Möteshandlingar för Aussieklubbens
ordinarie medlemsmöte  20180225