• Rasstandard

Om australisk terrier
Rasstandard
RAS ​​​​​​​ (rasspecifik avelsstrategi)