Uppfödar- och medlemsträff på Tånga Hed 20 oktober - förlängd anmälningstid till 30 september!
Programmet kommer i huvudsak handla om analys av genomförd hälsoenkät samt RAS 2019. Arbete pågår för att få någon föreläsare till träffen. Detaljerat program kommer att publiceras i närtid.

Deltagaranmälan kan göras via länken nedan där du kan meddela om du vill delta via ljudlänk, förslå ytterligare diskussionspunkter samt anmäla eventuella allergier.

Genom att klicka på "Skicka meddelande" godkänner du att vi enligt GDPR lagrar dina kontaktuppgifter för att genomföra uppfödar- och medlemsträffen den 20 oktober på Tånga Hed. Kontaktuppgifterna kommer att raderas senast vid årsskiftet 2018/2019.